Aktualności

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie (16.01.2017r.)

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadisnp. Tomasz Trawiński z dniem 15 stycznia 2017 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie podinsp. Waldemarowi Sip. Funkcjonariusz dotychczas pełnił funkcję pełniącego obowiązki Naczelnika Wydziału Kryminalnego w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

W poniedziałek (16.01.2017r.) w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której został wręczony rozkaz nominacyjny. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadisp. Tomasz Trawiński z dniem 15 stycznia 2017 roku powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie podinsp. Waldemarowi Sip.

Funkcjonariusz podinsp. Waldemar Sip w szeregi Policji wstąpił w 1997r. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Komisariacie Policji w Kraszewicach, gdzie pełnił tam służbę tylko jeden rok. W następnym roku swojej służby został przeniesiony do Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną, gdzie będąc w pionie kryminalnym prowadził postępowania przygotowawcze. W roku 2011 podinsp. Waldemar Sip został przeniesiony do Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, gdzie pełnił dalszą służbę w pionie kryminalnym, jako specjalista Wydziału Kryminalnego. W roku 2012 został mianowany na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. W dniu 24 października 2016r. zostały mu powierzone obowiązki na stanowisku Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, a następnie z dniem 15 stycznia 2017 roku Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp.Tomasz Trawiński powierzył mu obowiązki Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie. Należy również zaznaczyć, że podinsp. Waldemar Sip w roku 2015 został odznaczony Brązowym Medalem za długoletnią służbę.