Odprawa roczna podsumowująca rok 2016 (18.01.2017r.) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Odprawa roczna podsumowująca rok 2016 (18.01.2017r.)

W sali sesyjnej Starostwa Powiatu Ostrzeszowskiego odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w roku 2016. W odprawie rocznej uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Roman Kuster, zaproszeni przedstawiciele samorządów lokalnych oraz goście współpracujący z tutejszą jednostką Policji.

Uroczysta odprawa służbowa podsumowująca pracę policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w roku 2016 odbyła się w środę (18.01.2017r.) w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie.
W spotkaniu osobiście uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Roman Kuster oraz zaproszeni przedstawiciele samorządów lokalnych w osobach: Vice Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego Adam Mickiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusz Witek, Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Zenon Cegła, przedstawiciel Miasta i Gminy Mikstat,
Wójt Gminy Doruchów Józef Wilkosz, przedstawiciel Gminy Kraszewice, Wójt Gminy Czajków Henryk Plichta, Wójt Gminy Kobyla Góra Wiesław Berski. Także w odprawie służbowej uczestniczyli zaproszeni goście, tj. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie Waldemar Franiak oraz Vice Prezes Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat" w Ostrzeszowie Zofia Witkowska.

Po uroczystym powitaniu uczestników spotkania, jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie mł.insp. Andrzej Haraś, który przedstawił ogólną charakterystykę przestępczości na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Omówił mierniki ocenne pracy pionu Wydziału Kryminalnego, pionu Wydziału Prewencji oraz ocenę pracy Wydziału Ruchu Drogowego. Wymienił również realizowane działania kryminalne oraz prewencyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie wszelkiej przestępczości w powiecie ostrzeszowskim. Także wymienił przeprowadzone działania o charakterze profilaktycznym, które adresowane były do dwóch pokoleń społecznych - seniorów i młodzieży w ramach autorskiego programu pod nazwą "Seniorzy i Młodzież: dwa pokolenia - jeden cel".
W dalszej prezentacji szef ostrzeszowskiej Policji podkreślił także, co w minionym roku, w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie zostało odnowione oraz w jaki dodatkowy sprzęt zostały wyposażone pomieszczenia biurowe. Także szczegółowo przedstawił, jak wyglądała w roku 2016 współpraca z lokalnymi samorządami, dzięki której po raz kolejny jednostka wzbogaciła się między innymi o nowy tabor. 

Komendant wyraźnie zaznaczył, że założone mierniki dla Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie zostały osiągnięte i zrealizowane na poziome dobrym. Podkreślił również, że przedstawione wyniki zostały wypracowane, gdy jednostką dowodził ówczesny Komendant Powiatowy insp. Dariusz Bieniek (obecnie Komendant Miejskiej Policji w Kaliszu), a następnie nadkom. Jerzy Kupaj.

W kolejnym punkcie odprawy w imieniu przedstawicieli samorządów lokalnych oraz własnym głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusz Witek, który podsumował współpracę z tutejszej jednostką Policji na poziomie dobrym oraz bez większych uwag. Podziękował również za dotychczasowe partnerstwo oraz za współudział w zorganizowanych przedsięwzięciach w roku 2016. Także za wsparcie oraz uczestnictwo w przedsięwzięciach w swoim wystąpieniu podziękowała Wice Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie Zofia Witkowska.

W naradzie rocznej głos zabrał również Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, który podziękował za syntetyczne podsumowanie minionego roku 2016 pracy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. W swojej wypowiedzi również podkreślił, że osiągnięte wyniki zostały wypracowane, gdy jednostką dowodził insp. Dariusz Bieniek, a następnie nadkom. Jerzy Kupaj, któremu osobiście podziękował. Następnie insp. Roman Kuster odniósł się do przedstawionej statystyki oceniając pracę ostrzeszowskiej Policji dobrze. Także zaznaczył, że nad wieloma obszarami należy w dalszym ciągu pracować, szczególnie w zakresie przestępczości gospodarczej oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, gdyż jest to priorytetem dla Policji na terenie całego kraju. Także znacząco podkreśli rolę dzielnicowego oraz jego pracy, jako policjanta pierwszego kontaktu.    

Na zakończenie spotkania Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu podsumował naradę dziękując policjantom oraz pracownikom cywilnym KPP w Ostrzeszowie za intensywną pracę w minionym roku. Także podziękował obecnym na spotkaniu  przedstawicielom samorządów lokalnych za współpracę w minionym roku 2016.