KWP Kampania Twoje światła Twoje bezpieczeństwo - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

KWP Kampania Twoje światła Twoje bezpieczeństwo

W okresie jesienno–zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, bowiem potęgują się negatywne zjawiska niekorzystnie wpływające na proces widzenia, zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Jak ważna jest rola prawidłowego oświetlenia pojazdu dla bezpieczeństwa własnego i innych uczestników ruchu – przekonywali policjanci na inauguracji ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”.

Od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania pozycji pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest również oświetlanie drogi, i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód.

Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, ponieważ zasięg pola oświetlonego przez reflektory, zwłaszcza przy użyciu świateł mijania, jest determinowany, poza ich ogólnym stanem technicznym, takimi czynnikami jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężeniem emitowanego światła. Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowczych.

W grudniu ubiegłego roku w Polsce zginęło 171 pieszych, czyli prawie 7–krotnie więcej niż w maju (25 osób). W związku z tym, to wcześnie zapadający zmrok i pogorszenie widoczności były czynnikami determinującymi podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku. Niewątpliwie części tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.
Aby uzmysłowić kierowcom jak ważne jest prawidłowe oświetlenie pojazdów, szczególnie w okresie zimowym policjanci zainicjowali ogólnopolską akcję „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”. W bieżącym miesiącu zostaną przeprowadzone wzmożone działania związane z kontrolą oświetlenia zewnętrznego pojazdów.

W dniach 10.12.2016 r. oraz 17.12.2016 r. w ramach ogólnopolskich „dni otwartych”, na stacjach kontroli pojazdów posiadających patronat Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów – kierowcy będą mogli skorzystać z bezpłatnej kontroli oraz regulacji świateł (jeżeli to możliwe bez zastosowania specjalistycznego oprzyrządowania).

Partnerami akcji są: Instytut Transportu Samochodowego, Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, około 200 stacji kontroli pojazdów w całym kraju, a także operator komunikatora „Yanosik”, dzięki któremu kierowca otrzyma SMS-a o treści „darmowe sprawdzanie świateł – zobacz gdzie”.

W działania na terenie województwa wielkopolskiego włączyli się: Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz Automobilklub Wielkopolski.

Konferencja prasowa przybliżająca ideę oraz założone cele kampanii odbyła się 7 grudnia na terenie Stacji Kontroli Pojazdów Automobilklubu Wielkopolski na ul. Towarowej 35 w Poznaniu.