Aktualności

Powierzenie obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie (16.12.2016r.)

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasz Trawiński wręczył rozkaz personalny nadkom. Jerzemu Kupajowi o zdaniu obowiązków Komendanta Powiatowego oraz wręczył rozkaz personalny mł.insp. Andrzejowi Haraś, któremu powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie.

W piątek (16.12.2016r.) o godzinie 12:00, w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyła się uroczystość z okazji zdania i powierzenia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie.

Z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Tomasza Trawińskiego rozkaz personalny odebrał nadkom. Jerzy Kupaj o zdaniu obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie, następnie szef wielkopolskiego garnizonu wręczył rozkaz personalny mł.insp. Andrzejowi Haraś, któremu powierzył obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie.

W uroczystości z okazji zdania i objęcia nowych obowiązków udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy ostrzeszowskiej komendy. Także na uroczystą zbiórkę przybyli przedstawiciele władz samorządowych oraz innych służb dbających o bezpieczeństwo na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Po uroczystym odczytaniu rozkazów personalnych, nadinsp. Tomasz Trawiński podziękował odchodzącemu komendantowi za dotychczasową służbę. Podziękował także za współpracę z samorządem oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego. W swojej wypowiedzi podkreślił swój wybór powierzając obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie mł.insp. Andrzejowi Haraś nawiązując jednocześnie do przebiegu jego służby w Policji, którą rozpoczął w 1994 roku.

W kolejnym punkcie uroczystej zbiórki przybyli na uroczystość zaproszeni goście życzyli komendantom dalszych sukcesów zarówno na drodze służbowej oraz prywatnej.