Święto Policji 2017 - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji 2017

Data publikacji 30.07.2017

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w dniu 28 lipca 2017r. obchodzili Święto Policji. Podczas uroczystej zbiórki funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni otrzymali awanse na kolejne stopnie, odznaczenia oraz nagrody. Akty nominacyjne funkcjonariuszom wręczył Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie mł.insp. Andrzej Haraś.

W miniony piątek 28 lipca 2017 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie obchodzili Święto Policji. Uroczystość tradycyjnie odbyła się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, a w ich przebiegu udział wzięli policjanci, pracownicy cywilni, przedstawiciele władz samorządowych i lokalnych, przedstawiciele służb oraz instytucji, jednostek i organizacji, z którymi ostrzeszowska Policja na codzień współpracuje. W piątkowym święcie uczestniczył także przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł.isnp. Rafał Pastusiak.

Piątkowe obchody rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie mł.isnp. Andzej Haraś, który w swoim wystąpieniu przypomniał ważne daty z historii Policji Polskiej, a następnie z okazji Święta Policji złożył życzenia funkcjonariuszom oraz pracownikom Policji.

Kolejnym punktem spotkania było uroczyste wręczenie aktów nominacyjnych na wyższe stopnie policyjne. W bieżącym roku awans otrzymało łącznie 36 funkcjonariuszy:

w korpisue oficerów - komisarz Policji

 1. podkom. Ewa Jakubowska

w korpusie apirantów;

aspirant sztabowy Policji

 1. st.asp. Przemysław Potyrała

 2. st.asp. Mariusz Tomczak

 3. st.asp. Damian Gilicki

- starszy aspirant Policji

 1. asp. Andrzej Walczak

- aspirant Policji

 1. mł.asp. Robert Kala

 2. mł.asp. Szymoan Wojda

 3. mł.asp. Krystian Haręża

- młodszy apirany Policji

 1. sierż.szt. Daniel Białczyk

 2. sierż.szt. Kornelia Graetz

 3. sierż.szt. Katarzyna Jackowska

 4. sierż.szt. Gracjan Szyszka

w korpusie podoficerów:

- sierżant sztabowy Policji

 1. st.sierż. Tomasz Augustyniak

 2. st.sierż. Łukasz Michalak

 3. st.sierż. Łukasz Lis

 4. st.sierż. Grzegorz Ditfeld

 5. st.sierż. Romana Kaczmarek-Stasiak

- starszy sierżant Policji

 1. sierż. Agnieszka Adamczewska

 2. sierż. Alicja Kempa

 3. sierż. Paweł Kozłowski

 4. sierż. Mariusz Łuczka

 5. sierż. Paweł Mucha

 6. sierż. Piotr Pawłowski

 7. sierż. Mateusz Płóciennik

 8. sierż. Karol Stempień

 9. sierż. Mateusz Walczak

 10. sierż. Adam Juszczak

 11. sierż. Mariusz Przybył

- sierżan Policji

 1. st.post. Damian Kaczocha

 2. st.post. Radosław Śniadecki

 3. st.post. Dawid Szmaj

w korpusie posterunkowych:

- starszy posterunkowy Policji:

 1. post. Grzegorz Kątny

 2. post. Oskar Wawrzyniak

 3. post. Piotr Zimny

 4. post. Martyn Kowalczyk

W tym uroczystm dniu Zarząd Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Ostrzeszowie nadał odznaczenia. Prezydium Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Kaliszu podjęło uchwałę o nadaniu odznaki honorowej XXV-lecia Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Południowej Wielkopolski, tj.:

 • Komendantowi Powiatowej Policji w Ostrzeszowie mł.insp. Andrzejowi Harasiowi

 • I Zastępcy Komandanata Powiatowego Policji w Ostrzeszowie podisnp. Waldemarowi Sip

 • Naczelnikowi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Polciji w Ostrzeszowie kom. Radosławowi Szmaj

Ponadto należy wspomnięć o nagrodach pieniężnych za wzorową realizację zadań służbowych, którą nadał Komendant Główny Policji niżej wskazanym funckjonariuszom oraz pracownikowi cywilnemu:

 • sierż.szt. Kornelię Graetz

 • mł.asp. Magdalenę Hańdziuk

 • sierż. Pawła Kozłowskiego

 • sierż. Piotra Pawłowskiego

 • oraz pracownika cywilnego Danutę Dąbrowską

Również Komendant Wojewózki Policji w Poznaniu na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie za wzorową realizację zadań służbowych wyróżnił nagrodami pieniężnymi policjantów i pracowników cywilnych:

 • asp.szt. Roberta Ciężkiego

 • mł.asp. Krystiana Harężę

 • st.sierż. Romanę Kaczmarek-Stasiak

 • mł.asp. Katarzynę Karczewską

 • st.sierż. Bartłomieja Karolaka

 • asp.szt. Piotra Matyska

 • podkom. Bernardetę Maury

 • sierż. Pawła Muchę

 • oraz pracowników cywilnych w osobach: p. Urszulę Wojtas i p. Adama Franikowskiego

Podczas uroczystej zbiórki przypomniano także o dwóch funckjonariuszach z ostrzeszowskiej komendy, tj. o dzielnicowym st.asp. Przemysławie Potyrale z Rewiru Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, który został tegorocznym laureatem pierwszego miejsca w Plebiscycie na Najlepszego Dzielnicowego Roku oraz o mł.asp. Szymonie Wojda, który w dniu 19 lipca br. podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji został odznaczony Brązowym Medalem NSZZP Województwa Wielkopolskiego.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach składali życzenia z okazji Święta Policji, a także wyrazili podziękowania dla policjantów pełniących służbę na terenie powiatu ostrzeszowskiego składając kwiaty oraz listy gratulacyjne na ręce Komendanta Powiatowego.

Tegoroczna uroczystość Święta Policji była rónież okazją do przekazania przez przedstawiciela Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat" w Ostrzeszowie Zofię Witkowską sprzętu w postaci drukarki na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, za co serdecznie dziekujemy.


Wszystkim policjantkom i policjantom mianowanym na wyższe stopie Policji oraz nagrodzonych i odznaczonych medalami gratulujemy. Tradycyjnie po uroczystości wszyscy obecni zostali poczęstowani tortem.