„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny” - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny”

Data publikacji 22.09.2017

Miesiąc wrzesień i rozpoczynający się w nim rok szkolny jest doskonałą okazją do wznowienia spotkań z uczniami szkół działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Realizując zadania nałożone w ramach ogólnopolskiej akcji pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny” funkcjonariusze z Wydziału Prewencji ostrzeszowskiej komendy przeprowadzają na bieżąco spotkania profilaktyczno-edukacyjne z dziećmi i młodzieżą, a także rodzicami i gronem pedagogicznym z placówek oświatowych działających na terenie powiatu ostrzeszowskiego.

Spotkania takie odbyły się m. in. w Szkole Podstawowej w Potaśni, Siedlikowie, Niedźwiedziu, Kobylej Górze, Grabowie nad Prosną, Rojowie oraz Szklarce Przygodzickiej.

Na spotkaniach poruszane się tematy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym, zagrożeniami wynikającymi z korzystania z internetu, ograniczonego zaufania w stosunku do osób nam nieznanych, a także odpowiedzialności prawnej nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz popełniających czyny karalne.

Podczas spotkań policjanci apelują do rodziców, jako osób które dla dzieci są największym autorytetem, o współpracę pod kątem edukacji w zakresie poruszanej tematyki, gdyż bez ich pomocy nie jest możliwa właściwa realizacja nałożonych na policję zadań.

Zachęcając placówki oświatowe na współpracy w ramach ogólnopolskiej akcji pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo … przez cały rok szkolny” na spotkaniach przekazywany jest kalendarz na nowy rok szkolny, w którym zaznaczone są dni związane z bezpieczeństwem. Mogą stać się one okazją, aby nauczyciele wspólnie z policjantami czy strażakami organizowali zajęcia z tematyki, która najbardziej zainteresuje dzieci i młodzież.