Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Świąteczne działania pk. „BEZPIECZNY WEEKEND – BOŻE NARODZENIE”

Data publikacji 22.12.2017

W związku ze zbliżającym się okresem świątecznym, a zarazem zwiększonego natężenia ruchu drogowego na głównych szlakach komunikacyjnych województwa wielkopolskiego, policjanci w dniach od 22-26 grudnia br. realizować będą zadania wynikające z działań pt. „BEZPIECZNY WEEKEND – BOŻE NARODZENIE”.

Wzrost natężenia ruchu, a także lekceważenie przez kierujących podstawowych przepisów  ruchu drogowego, mogą w znacznym stopniu wpłynąć na stan bezpieczeństwa na drogach powiatu w okresie świątecznym . W związku z powyższym w okresie od 22-26 grudnia br. na terenie działania KPP w Ostrzeszowie zostaną przeprowadzone działania kontrolno – prewencyjne pod kryptonimem ”Bezpieczny weekend – Boże narodzenie”.

Celem corocznych działań jest oddziaływanie prewencyjne na uczestników ruchu drogowego, ujawnianie i eliminowanie nietrzeźwych użytkowników dróg oraz osób niestosujących się do przepisów ruchu drogowego, które na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożenia stanowią najczęstsze przyczyny wypadków drogowych, a także zminimalizowanie zagrożenia w ruchu drogowym w celu zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych.

W tym okresie funkcjonariusze pełniący służbę na drogach sprawować będą nadzór nad ruchem drogowym na terenie powiatu ostrzeszowskiego ze szczególnym uwzględnieniem dróg wylotowych. Działania ukierunkowane będą na ujawnianie i represjonowanie wykroczeń polegających na przekraczaniu dopuszczalnej prędkości jazdy, nieprawidłowym wyprzedzaniu, przewożeniu nadmiernej liczby osób, ujawnianiu i eliminowaniu z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg, egzekwowaniu stosowania się kierujących do obowiązku używania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy pojazdem oraz używania urządzeń bezpieczeństwa do przewożenia dzieci czy właściwego używania świateł zewnętrznych pojazdów.

Ponadto policjanci reagować będą na przypadki naruszeń przepisów ruchu drogowego zarówno przez kierujących jak i pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu poruszania się tej kategorii uczestników ruchu po drodze, w szczególności egzekwowanie obowiązku używania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drogach po zmierzchu poza obszarem zabudowanym.

Kontroli podlegać będą również dokumenty uprawniające nas do kierowania pojazdami czy o dopuszczeniu pojazdu do ruchu.

Apelujemy zatem do użytkowników dróg o rozwagę i ostrożność, tak aby każdy mógł bezpiecznie dotrzeć do celu i w rodzinnej atmosferze spędzić święta.

 

Autor: Magdalena Hańdziuk