Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w roku 2017

Data publikacji 18.01.2018

W minioną środę w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w roku 2017. W odprawie rocznej uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Roman Kuster, przedstawiciele samorządów lokalnych oraz zaproszeni goście.

W dniu 17.01.2018 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Ostrzeszów odbyła się odprawa podsumowująca pracę policjantów Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w roku 2017.
W spotkaniu osobiście uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Roman Kuster oraz przedstawiciele lokalnych samorządów w osobach: Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Vice Starosta Ostrzeszowski Adam Mickiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusz Witek, V-ce Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrzeszowie Paweł Uścinowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Zenon Cegła, Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Henryk Zieliński, Wójt Gminy Kobyla Góra Wiesław Berski, Wójt Gminy Doruchów Józef Wilkosz, Wójt Gminy Kraszewice Paweł Koprowski, Wójt Gminy Czajków Henryk Plichta. W odprawie służbowej uczestniczyli również zaproszeni goście, tj. Prezes Stowarzyszeni "Bezpieczny Powiat" w Ostrzeszowie Zbyszko Szmaj oraz Vice Prezes Stowarzyszenia Zofia Witkowska. 

Jako pierwszy głos zabrał Zastepca Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie podinsp. Waldemar Sip, który przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Zastępca omówił mierniki oceny pracy Wydziału Kryminalnego, Wydziału Prewencji oraz Wydziału Ruchu Drogowego. Ponadto wspomniał o nowych narzędziach pomocniczych jakimi są aplikacja Moja Komenda oraz Krajowe Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz podkreślił wagę programu "Dzielnicowy bliżej nas".

Następnie omówione zostały awnse i mianowania jakie miały miejsce w roku 2017 oraz wyróżnienia, które otrzymali ostrzeszowscy policjanci: sierż. sztab. Patryk Fornal (Kryształowa Gwiazda ze Wstęgą) oraz st. asp. Przemysław Potyrała (zwycięzca plebiscytu "Asy bezpieczeństwa").

W dalszym wystąpieniu podinsp. Waldemar Sip nawiązał do prac budowlano-remontowych przeprowadzonych w budynku otwartego w miesiącu grudniu 2017 roku Posterunku Policji w Mikstacie oraz o pozyskanym sprzęcie, w który wyposażono zarówno nowo otwarty posterunek jak i ostrzeszowską komendę. Przedstawiono również współpracę z lokalnymi samorządami oraz Stowarzyszeniem "Bezpieczny Powiat" w Ostrzeszowie, dzięki wsparciu którym Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie wzbogaciła się o kolejne pojazdy służbowe.

Zagadnienia dotyczące profilaktyki społecznej oraz działań prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego omówiła mł. asp. Magdalena Hańdziuk. W swoim wystąpieniu wskazała programy prewencyjne oraz obszary zagrożeń, w ramach których przeprowadzane są spotkania zarówno z dziećmi i młodzieżą jak i lokalną społecznością. Profilaktyk społeczny wymieniła również przedsięwzięcia prowadzone w ramach autorskiego programu Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, pt. "Seniorzy i młodzież - dwa pokolenia, jeden cel".

Kolejnym punktem odprawy było zabranie głosu przez Starostę Ostrzeszowskiego Lecha Janickiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusza Witka, którzy podsumowali współpracę ostrzeszowskiej komendy z lokalnymi samorządami oceniając ją na wysokim poziomie. Również Prezes Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat" Zbyszko Szmaj w swoim wystąpieniu podziękował policjantom za zaangażowanie w pracę oraz wspólnie organizowane przedsięwzięcia.

Podczas odprawy głos zabrał również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster, który w swoim wystąpieniu podziękował policjantom za wyniki osiągnięte w roku 2017. Komendant podkreślił, iż pomimo wzrostu zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym, zaistniałych nie tylko na terenie powiatu ostrzeszowskiego ale i całego województwa wielkopolskiego, policjanci  pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie stanęli na wysokości zadania, wykonując swoje obowiązki rzeletnie i  sumiennie, co pozwoliło na realizację poszczególnych mierników.

Na zakończenie insp. Roman Kuster podziękował pracownikom policji za całoroczną pracę, a także przedstawicielom samorządów lokalnych za współpracę w minionym 2017 roku.

 

Autor: Magdalena Hańdziuk