Bezpieczne ferie zimowe 2018 - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Bezpieczne ferie zimowe 2018

Data publikacji 10.02.2018

W minionym tygodniu funkcjonariusze z ostrzeszowskiej komendy przeprowadzali spotkania z dziećmi i młodzieżą przekazując ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas ferii.

Już od poniedziałku na terenie województwa wielkopolskiego rozpoczynają się ferie zimowe. Ważnym elementem przygotowań do nich były spotkania policjantów z dziećmi i młodzieżą podczas których przekazywali ważne informacje dotyczące bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Tematyka spotkania dostosowywana była przede wszystkich do wieku odbiorców, a więc z najmłodszymi rozmawiano o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych, ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznanych, czy odpowiedniego zachowania w przypadku kontaktu z agresywnym zwierzęciem. Nieodzownym elementem spotkań było również bezpieczeństwo podczas poruszania się po drogach.

Podczas spotkań z młodzieżą poruszano tematykę dotyczącą cyberprzemocy, która w dobie nieograniczonego dostępu do internetu jest częstym przejawem przemocy rówieśniczej, a także zwracano uwagę jak bardzo niebezpieczne jest stosowanie środków odurzających, w tym środków zastępczych w postaci dopalaczy, przez osoby nieletnie. Spotkania profilaktyczne zawierały także kwestię odpowiedzialności osób nieletnich, jaką w przypadku popełnienia czynów zabronionych ponosi młodzież.

 

autor:Magdalena Hańdziuk