Bezpiecznie w ferie - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Bezpiecznie w ferie

Data publikacji 14.02.2018

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej w Ostrzeszowie rozpoczęli działania w których uczestniczą funkcjonariusze SOK.

Województwo Wielkoplskie rozpoczęło ferie zimowe, które trwają od 12 - 25 lutego 2018 roku. Podczas trwającego wypoczynku osób na terenie powiatu ostrzeszowskiego, policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie czuwają nad ich bezpieczeństwem.

Do działań dołączyli funkconariusze Służby Ochrony Kolei z którymi dzielnicowi pełnią służbę w rejonie dworca PKP na ul. Dworcowej w Ostrzeszowie. Działania mają na celu zapewnienie bezpiecznych przejazdów koleją grup dzieci i młodzieży. Patrole działają wokół dworców i przystanków, w pomieszczeniach i na peronach. Tereny kolejowe i tory w miejscach, w których "ryzykaci" próbują skracać sobie drogę przebiegając przed pociągami są objęte nadzorem. Czas rozpoczynających się i kończących ferii zimowych to czas zwiększonej ilości osób  korzystających  z przejazdu PKP. Działania są zintegrowane z pracą ostrzeszowskiego Wydziału Ruchu Drogowego, który pełniąc nadzór nad ruchem kołowym i pieszym z uwagą na wykroczenia popełniane w rejonie przejazdów kolejowych, czuwa nad bezpieczeństwem mieszkańców jak również osób przejezdnych. Ponadto funkcjonariusze Komendy Powiatrowej Policji w Ostrzeszowie zwracają szczególną uwagę na przeciwdziałanie takim zagrożeniom jak naruszenie łądu i porządku publicznego przez osoby nieletnie,niszczenie i dewastację mienia,sprzedaż napojów alkoholowych osobom nietrzeźwym oraz nieletnim,kradzieże oraz rozprowadzanie środków odurzających.

W tym okresie pamiętać należy nad prawidłowym zabezpieczeniem mienia na czas nieobecności w miejscu zamieszkania oraz zdrowym rozsądku podczas umieszczania informacji o sobie i osobach najbliższych  na portalach społecznościowych, odnośnie gdzie w danym momencie przebywamy i co robimy. Informacje, które znacznie ułatwiają pracę osób noszących się z zamiarem kradzieży są pobierane m.in. z sieci.

 

autor: Agnieszka Szołdra