Policjanci przekazywali kierującym oraz pieszym elementy odblaskowe. - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci przekazywali kierującym oraz pieszym elementy odblaskowe.

Data publikacji 05.10.2018

W dniu 01 pażdziernika 2018r ostrzeszowska drogówka podczas działań "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego" prowadziła równolegle działania "Ogólnopolski policyjny dzień odblasków".

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego są taką kategorią uczestników ruchu, która jest szczególnie narażona na niebezpieczeństwa oraz tragiczne skutki podczas zdarzeń  drogowych. Dążąc do zapewnienia większego bezpieczeństwa wśród tej grupy osób, Policja podejmuje zdecydowane i wzmożone czynności mające na celu ujawnianie i represjonowanie wykroczeń popełnianych przez kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, a także by skutecznie ograniczać ich własne nieprawidłowe zachowania mogące nieść za sobą tragiczne skutki. Założeniem organizowanych działań "Ogólnopolski policyjny dzień odblasków" profilaktycznych, jest promowanie wśród pieszych zwłaszcza tych najmłodszych niechronionych uczestników ruchu drogowego elementów odblaskowych jak również wśród kierowców, w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i ograniczania tragicznych skutków jakie powodują zdarzenia drogowe.

 

W trakcie działań rozdano około 80 odblasków, w trakcie przekazywania elementów odblaskowych Policjanci skorzystali z okazji do udzielenia informacji, dotyczących zagrożeń na drodze i przeprowadzili wiele indywidualnych rozmów oraz udzieli sporo praktycznych rad odnośnie prawidłowych zachowań na drodze. Przypominamy, że aby prawidłowo dbać o bezpieczeństwo własne oraz innych należy być czujnym na drodze i pomimo zachowania zgodnego z prawem nie tracić czujności na osoby, które nie koniecznie stosują się do nich bądź też poprzez nieuwagę mogą spowodować zagrożenie dla innych. Elementy odblaskowe to w nadchodzącym sezonie jesienno zimowym bez wątpienia gadżet, którego nadmiar nie zaszkodzi a brak może spowodować tragedię. Stosowanie tych elementów poza terenem zabudowanym w określonych porach, czyli gdy jest ciemno to obowiązek, lecz warto zwrócić uwagę na to czy w terenie zabudowanym gdzie tego obowiązku prawo nie narzuca, w niektórych miejscach po których się poruszamy lepiej jednak umieścić go w widocznym miejscu i zwiększyć swoje bezpieczeństwo.

Podczas działań zatrzymano prawo jazdy za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym tj. kolizja z art. 86par 3 KW. Zastosowano środki represji w stosunku do pieszych, którzy w większości przechodzili w miejscach niedozwolonych tj. ujawniono 15 wykroczeń z tej kategorii oraz 1 pieszy nie zastosował się do sygnałów jakie nadawała sygnalizacja świetlna i odnotowano jeszcze 2 inne wykroczenia. Ujawniono rowerzystę, który zachował się nieprawidłowo na drodze w stosunku do pieszego . Łącznie w tym dniu zastosowano 18 środków prawnych wobec pieszych oraz wobec 1 rowerzysty.

 

autor: Agnieszka Szołdra