Debata Społeczna w Kobylej Górze - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata Społeczna w Kobylej Górze

Data publikacji 05.10.2018

W dniu 04 października 2018 roku, w Szkole Podstawowej w Kobylej Górze przeprowadzono Debatę Społeczną, której hasło brzmiało "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ".

W imieniu gospodarza debaty – Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie inspektora Andrzeja Harasia, st. sierż. Agnieszka Szołdra powitała zaproszonych Gości oraz Lokalną Społeczność. Następnie przedstawiono program spotkania, którego w dalszej części nastąpiło przywitanie uczestników debaty przez Starostę Powiatu, Pana Lecha Janickiego a następnie przez Wójta Gminy Kobyla Góra Pana Wiesława Berskiego.

W kolejnym punkcie debaty zabrał głos Pan Komendant Powiatowy Policji insp. Andrzej Haraś, który swoim wystąpieniem przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie działania KPP w Ostrzeszowie a następnie stan bezpieczeństwa na drogach podległego rejonu. Pan Komendant scharakteryzował również wymienione wcześniej zagrożenia tj. przestępstwa oraz wykroczenia pojawiające się na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Reakcja na zaistniałe zdarzenia przez funkcjonariuszy to rzecz oczywista, lecz nie skupiono się wyłącznie na "leczeniu" ale również na "zapobieganiu" a  insp. Andrzej Haraś omówił  temat jakim jest profilaktyka społeczna w KPP Ostrzeszów i jakie przedsięwzięcia zrealizowano w bieżącym roku.

Podczas wystąpienia st. sierż. Agnieszki Szołdry – rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, zostało omówione oraz zaprezentowane na nośniku multimedialnym, działanie dwóch narzędzi jakimi posługuje się Policja, a mianowicie o Krajowych Mapach Zagrożeń Bezpieczeństwa, która od 20 września 2016 roku działa również na terenie województwa wielkopolskiego oraz do aplikacji "Moja Komenda". Poruszono również temat dotyczący przestępczości nieletnich związany z posiadaniem oraz używaniem środków odurzających.

Następnie przystąpiono do wspólnego debatowanie podczas którego poruszono tematy takie jak:

- reaktywacja posterunku wodnego, który funkcjonował w Kobylej Górze we wcześniejszych latach,

- zastosowanie luster drogowych w miejscach o trudnej widoczności,

- przebudowa pomieszczeń obecnego Rewiru Dzielnicowych,

- usprawnienie organizacji ruchu przy wjeździe nad zalew,

- spalanie śmieci w prywatnych piecach narażające środowisko na szkodliwe działanie,

- przejeżdżanie na czerwonym świetle przez kierujący pojazdami w rejonie przejść dla pieszych,

- nieprawidłowe parkowanie w rynku - łamanie przepisów,

- zasugerowano by zrobić przejście dla pieszych w rejonie mostu,

- brak kamizelek u rowerzystów i pieszych poruszających się po zmierzchu,

- za mało miejsc parkingowych w rejonie zalewu,

- zbyt szybka jazda ul. Konopnickiej,

- droga na Lipnik oraz wjazd od strony m. Syców zasugerowano założenie progów zwalniających,

- młodzi ludzie zadali pytanie dotyczące pracy w Policji a mianowicie co należy zrobić by móc przyjąć się do służby,

Zaangażowanie we wspólne debatowanie było ogromne, na zadawane pytania oraz sugestie na bieżąco odpowiadały osoby odpowiedzialne za daną komórkę. Jest to jasny komunikat dla Policji oraz innych komórek odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie lokalnej Społeczności na to, że organizacja tego typu spotkań jest potrzebna. Jest to również wspaniała okazja dla Społeczności na osobiste zadanie pytania na nurtujący problemy w kierunku osoby odpowiedzialnej za dany temat.

 

autor: Agnieszka Szołdra