XII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

XII Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 11.10.2018

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w związku z realizacją "Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018" który przypada na dzień 18.10.2018 roku, poprzez prowadzenie w szkołach działań informacyjnych skierowanych do uczni, poszerzają wiedzę na temat przestępstwa handlu ludźmi.

Młodzi ludzie są edukowani w kierunku przeciwdziałania ww. zjawisku oraz w razie zaistnienia sytuacji są informowani gdzie i w jaki sposób pomóc sobie oraz innym.

Szczególnie narażona jest grupa wiekowa, która wyjeżdża na sezonowe prace za granicę oraz osoby, które kończąc szkołę szukają zarobku w innym kraju i niesprawdzonym miejscu. Policjanci uczulają na to by każdorazowo sprawdzić pracodawcę np. W "KRAZ" tj. Krajowy Rejestr Agnecji Zatrudnienia pod kątem legalności firmy w której zamierzają podjąć pracę.

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy lub groźby bezprawnej,uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą – w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w prostytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek i narządów wbrew przepisom ustawy.

Więcej informacji na temat przestępstwa handlu ludźmi oraz Europejskiego Dnia Przeciwko Handlowi Ludźmi można przeczytać TUTAJ oraz http://www.handelludzmi.eu.

 

autor: Agnieszka Szołdra