Aktualności

Spotkanie profilaktyczno - informacyjne z uczniami Specjalnego ośrodka Szkolno-wychowowczego w Ostrzeszowie

Data publikacji 06.11.2018

Przeciwdziałanie narkomanii oraz szkodliwość zażywania środków odurzających było motywem przewodnim spotkania z uczniami ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie.

W ramach realizacji działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania przestępczości oraz innym zagrożeniom społecznym w dniu 05.11.2018 roku funkcjonariusz Wydziału Prewencji ostrzeszowskiej komendy przeprowadził prelekcję dla uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ostrzeszowie.

Podczas spotkania omówiono tematykę dotyczącą przeciwdziałania narkomanii oraz szkodliwości działania środków odurzających, w tym dopalaczy, a także zachowania osób po ich zażyciu. Szczególną uwagę młodzieży zwrócono na skutki jakie w ludzkim organizmie powoduje zażywanie, a przede wszystkim nadużywanie środków ustawowo zabronionych.

Omówiono także kwestię odpowiedzialności prawnej jaką w przypadku m. in. posiadania, sprzedaży, zażywania środków odurzających, ponoszą osoby popełniające przestępstwa o charakterze narkotykowym.

Spotkanie przeprowadzono w oparciu o przygotowaną prezentację pt. "Narkotykom i dopalaczom powiedz STOP".

 

 

Autor: Magdalena Hańdziuk