Porozumienie WORD-u i Policji - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie WORD-u i Policji

Data publikacji 23.03.2010

sdc13377W obecności gimnazjalistów dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu i Komendant Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie podpisali porozumienie wspólnych przedsięwzięć w ramach realizacji profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Na terenie Gimnazjum nr 2 w Ostrzeszowie (23.03.2010r.) w obecności gimnazjalistów z klas I-III dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu i Komendant Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie podpisali porozumienie wspólnych przedsięwzięć w ramach realizacji profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Statystyki jasno i wyraźnie wskazują wzrost poruszających się po drogach pojazdów, a w raz z tym wzrost zdarzeń drogowych wypadków, kolizji. Często przyczyną tego jest brak wyobraźni, nadmierna prędkość, brawura oraz stan nietrzeźwości kierujących pojazdami.

Policjanci podczas każdej służby ujawniają wykroczenia drogowe, zatrzymują nietrzeźwych kierujących pojazdami, prowadzą prewencyjne działania, które mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na drodze. Przedmiotowe porozumienie, to połączenie sił „WORDU” z Policją, co pozwoli lepiej realizować założone zadania.

Miejsce podpisania porozumienia nie zostało wybrane bez powodu, coraz częściej policjanci zatrzymują nieletnich nietrzeźwych kierujących rowerami, motorowerami. Dlatego założenia wynikające z porozumienia już były realizowane w szkole. Policjanci tym razem nie mówili o przejściu po pasach oraz przejściu po nich na zielonym świetle, uwagę gimnazjalistów skupili na  występującym problemie nietrzeźwych osób kierujących pojazdami. Omówione zostały aspekty dotyczące picia alkoholu przez kierowców oraz jak bardzo taki stan uniemożliwia bezpieczną jazdę samochodem. Także policjanci wskazywali stopniowe zaburzenia powodowane przez alkohol w organizmie, jakim jest rozproszona uwaga oraz zaburzenia równowagi i koordynacji.

Ale teoria to nie wszystko, dużym zainteresowaniem wśród gimnazjalistów cieszyły się „alkogogle”, które świetnie uzupełniły pogadankę policjantów. Alkogogle to specjalne okulary, które imitują sposób widzenia człowieka pod wpływem alkoholu. Zaburzone widzenie natychmiast powoduje też trudność w poruszaniu się, wykonywaniu zwyczajnych czynności oraz koncentracji na kilku zadaniach na raz.

Uczniowie w alkogoglach mieli za zadanie przejść 3 metry, usiąść na krześle, podnieść z podłogi rażący odblask. W tej całej zabawie było sporo śmiechu, ale w następstwie wydane opinie oraz odczucia uczestników zabawy były bardzo trafne. Uczniowie również poznali urządzenie do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, a ochotnicy próbowali nawet „dmuchać”  - oczywiście wyniki wskazywały 0,00 mgl.

Na zakończenie spotkania rozdano uczniom gadżety odblaskowe.

sdc13379
sdc13381
sdc13382
sdc13383
sdc13389