Akcja "Zatrzymaj się i żyj" (29.12.2014r.) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Akcja "Zatrzymaj się i żyj" (29.12.2014r.)

Data publikacji 31.12.2014

img_20141229_125015_0Ostrzeszowscy policjanci w ramach akcji "Zatrzymaj się i żyj" prowadzili działania prewencyjne w rejonie przejazdów kolejowych w Ostrzeszowie. Niestety pojawiają się kierowcy, którzy łamią przepisy wjeżdżając za rogatki z chwilą ich opuszczania. Za takie wykroczenie grozi mandat oraz punkty karne.

Takie działania przez ostrzeszowską Policje prowadzone są na bieżąco, także przy współpracy Straży Ochrony Kolei. W dniu 29 grudnia b.r. akcję "Zatrzymaj się i żyj" policjanci prowadzili bez udziału funkcjonariuszy SOK-u.

Stróże prawa kontrolowali przejazdy w Ostrzeszowie przy ul. Powstańców Wlkp., przy ul. Kolejowej oraz teren stacji PKP.

Przede wszystkim przedmiotem kontroli było zachowanie się kierowców na przejeździe, czy stosują się do przepisów w ruchu drogowym. Natomiast na dworcu PKP policjanci kontrolowali, czy pasażerowie po wyjściu z pociągu nie przechodzą do wyjścia z dworca "na skróty" po torach.

W dniu działań mundurowi nie ujawnili wykroczeń. Jednakże podobne działania będą kontynuowane, które głównie mają na uwadze uczulić kierowców oraz osoby piesze jak duże w tym zakresie występuje niebezpieczeństwo.

Art. 28. Ustawy Prawo o ruchu drogowym

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy, oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.

2. Kierujący jest obowiązany prowadzić pojazd z taką prędkością, aby mógł go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd.

3. Kierującemu pojazdem zabrania się:

1) objeżdżania opuszczonych zapór lub pół zapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;

2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;

3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;

4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

4. W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.


TARYFIKATOR

50zł, chodzenie po torowisku,

100zł, wjechanie na torowisko podczas opuszczania zapór,

300zł i 5 punktów karnych, wyprzedzanie na przejeździe kolejowym lub bezpośrednio przed nim,

300zł, objechanie opuszczonych zapor lub wjechanie na przejazd, gdy opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,

300zł i 1 punkt karny, zatrzymanie pojazdu na przejeździe kolejowym lub w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu,

100zł i 1 punkt karny, nie zatrzymanie pojazdu w związku ze znakiem B-20 czyli znak "STOP" lub w związku z nadawanym sygnałem świetlnym.

img_20141229_125021_0img_20141229_124425_0img_20141229_124955_0img_20141229_124412_0img_20141229_125428_0img_20141229_125015_0