Rozpoczęcie okresu wakacyjnego (22.06.2011r.) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Rozpoczęcie okresu wakacyjnego (22.06.2011r.)

Data publikacji 22.06.2011

img_0421W okresie wakacji na obszarach turystyczno-wypoczynkowych następuje zdecydowane nasilenie ruchu ludności. Rosnące oferty turystyczne powodują, że coraz większa liczba małych miejscowości także i w powiecie ostrzeszowskim staje się w okresie wypoczynku miejscem interesującym, zarówno dla turystów polskich jak i zagranicznych. W efekcie niestety  corocznie okres ten charakteryzuje się wzrostem zagrożeń przestępczością o charakterze kryminalnym oraz wykroczeniami o charakterze chuligańskim, porządkowym.

Dostrzegając wagę problemu i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w tym zakresie Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie podjęła działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa na terenie całego naszego powiatu. W celu odpowiedniego przygotowania się do zabezpieczenia okresu wakacyjnego pod względem prewencyjnym w dniu 22 czerwca 2011 roku o godz, 10:00 w budynku ostrzeszowskiej Policji odbyło się spotkanie z przedstawicielami innych służb oraz instytucji pozapolicyjcnych, tj.: z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszami Straży Leśnej, przedstawicielami Państwowej Straży Rybackiej oraz funkcjonariuszami Straży Miejskiej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie.   

Spotkanie miało na celu wypracowanie zasad, form podejmowania wspólnych działań i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Omówiono algorytmy postępowania w związku z pojawieniem się zagrożenia, czy to w mieście, czy na obszarze leśnym, bądź w rejonie kąpielisk.  Przede wszystkim zostały zaplanowane wspólne służby oraz działania, dzięki którym policjanci ze służbami współdziałającymi będą przeciwdziałać zagrożeniom pojawiającym się w okresie wakacyjnym.

 

img_0421
img_0422
img_0423