Obchody Święta Policji 22.07.2011 - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody Święta Policji 22.07.2011

Data publikacji 23.07.2011

dsc_2013To już 92 rocznica uchwalenia wolnej, niepodległej Polsce ustawy o Policji Państwowej, dzień 24 lipca jest ustanowiony świętem polskiej Policji. W miniony piątek (22.07.2011r.) Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie otrzymali z tej okazji mianowania na wyższe stopnie oraz odznaczenia resortowe.

Uroczyste obchody Święta Policji dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie odbyły się w miniony piątek 22 lipca 2011 roku o godzinie 11:00 na sali sesyjnej starostwa powiatowego w Ostrzeszowie. Po złożonym meldunku młodszemu inspektorowi Dariuszowi Bieniek Komendantowi Powiatowej Policji w Ostrzeszowie gotowości policjantów do obchodów Święta Policji, zabrzmiał hymn państwowy.

Następnym punktem uroczystości, to przemówienie Komendanta, który podkreślił znaczenie święta Policji zaznaczając przy tym, że ten dzień, to najlepsza okazja na wyróżnienia oraz mianowania na wyższe stopnie dla Policjantów. To także okazja na podziękowanie za współpracę w dążeniu do celu, jakim jest codzienna walka z przestępczością, często niezrozumieniem.

Podkreślił również, że obecna Polska Policja się zmienia i unowocześnia, także pozytywne zmiany są wyraźnie widoczne w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, zaznaczając przy tym, że to nie koniec dalszego postępu.

Pan Komendant w dalszym słowie podziękował wszystkim zaproszonym gościom na uroczystość Święta Policji, za współpracę, zaangażowanie, również podziękował za współpracę lokalnym mediom, także za ich niejednokrotne słowa krytyki.

Po przemówieniu nastał czas wręczenia awansów, w tym roku mianowania na wyższe stopienie Policji otrzymali:

Rozkazem Personalnym Komendanta Głównego Policji na stopień podinspektora Policji awans otrzymał:

nadkomisarz Przemysław Bochyński

Rozkazem Personalnym Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu na stopień nadkomisarza Policji awans otrzymał:

 • komisarz Grzegorz Sieradzki

 • komisarz Lechosław Wróbel

Rozkazem Personalnym Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu na stopień komisarza Policji awans otrzymał:

 • podkomisarz Artur Lubiniecki

Rozkazem Personalnym Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w korpusie aspirantów Policji awans otrzymali:

na stopień starszego aspiranta Policji:

 • aspirant Szymon Małecki

 • aspirant Robert Maury – przed terminem

na stopień młodszy aspirant:

 • sierżant sztabowy Maciej Nowicki

Rozkazem Personalnym Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w korpusie podoficerów Policji awans otrzymali:

na stopień sierżanta sztabowego Policji:

 • starszy sierżant Dariusz Ciemny

 • starszy sierżant Roman Szóstak

na stopień starszego sierżanta Policji:

 • sierżant Adamczewski Jarosław

 • sierżant Daszczyk Sławomir

 • sierżant Fluder Piotr

 • sierżant Sebastian Lubryka

 • sierżant Piotr Nowicki

 • sierżant Karol Stasik

 • sierżant Paweł Sołtysiak

 • sierżant Grzegorz Szmaj

na stopień sierżanta Policji:

 • starszy posterunkowy Daniel Białczyk

 • starszy posterunkowy Graetz Kornelia

na stopień starszego posterunkowego Policji:

 • posterunkowy Krysiński Jakub

 • posterunkowy Parzybok Marcin

Kolejni policjanci, którzy otrzymali mianowania, to: sierżant Katarzyna Piątek i sierżant Robert Pawlak, otrzymali awans na stanowisko referenta Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie oraz aspirant Radosław Szmaj, który otrzymał awans na stopień dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

Ponadto czterech policjantów zostało uhonorowanych medalami. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę odznaczony został nadkomisarz Marek Kowalski I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Ostrzeszowie, który odznaczenie otrzymał w dniu 21 lipca 2011r. podczas uroczystych obchodów Święta Policji garnizonu wielkopolskiego w Poznaniu.

Również medal za długoletnią służbę otrzymali aspirant sztabowy Robert Ciężki i aspirant sztabowy Roman Dąbrowski. Oznaką Zasłużony Policjant został odznaczony nadkomisarz Przemysław Bochyński, który po otrzymanych awansach i oznaczeniach w imieniu mianowanych policjantek i policjantów złożył podziękowania młodszemu inspektorowi Dariuszowi Bieniek Komendantowi Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach składali życzenia z okazji Święta Policji, a także wyrazili podziękowania dla policjantów pełniących służbę na terenie powiatu ostrzeszowskiego składając kwiaty i listy gratulacyjne na ręce Komendanta Powiatowego. Jakże dużym zaskoczeniem było wystąpienie Jana Góry Przewodniczącego Głównego Zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, który nadał odznakę za zasługi dla emerytów młodszemu inspektorowi Dariuszowi Bieniek oraz odznakę za aktywną i pełną poświęcenia pracę sierżant Katarzynie Piątek.

Wszystkim policjantkom i policjantom mianowanym na wyższe stopie Policji oraz odznaczonych medalami i oznakami gratulujemy.Po uroczystości symboliczna lampka szampana.

dsc_2013 dsc_2019 dsc_2017 dsc_2028 dsc_2030 dsc_2031 dsc_2033 dsc_2035 dsc_2039 dsc_2051 dsc_2052 dsc_2054 dsc_2059 dsc_2062 dsc_2066 dsc_2070 dsc_2078 dsc_2080 dsc_2084 dsc_2086 dsc_2088 dsc_2090 dsc_2092 dsc_2094 dsc_2102 dsc_2110 dsc_2114 dsc_2119 dsc_2125 dsc_2142 dsc_2145 dsc_2150 dsc_2173 dsc_2174 dsc_2175 dsc_2179 dsc_2183