Podsumowanie sezonu letniego 2011 - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie sezonu letniego 2011

Data publikacji 30.11.2011

sezonDzisiaj (30.11.2011r.) w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie kierownictwo jednostki oraz przedstawiciele innych służb działających na rzecz bezpieczeństwa w naszym powiecie podsumowali sezon letni, który trwał do ostatnich dni października 2011r.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie wraz z rozpoczęciem się wakacji letnich dostrzegając wagę problemu oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie bezpieczeństwa w okresie letnim połączyła siły z innymi służbami, tj. z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszami Straży Leśnej, przedstawicielami Państwowej Straży Rybackiej, funkcjonariuszami Straży Miejskiej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, przedstawicielem Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej przy U.M. i G. w Ostrzeszowie.

Wspólne działania, to miedzy innymi wspólne służby w rejonie akwenów wodnych z przedstawicielami Straży Rybackiej, wspólne służby po duktach leśnych z funkcjonariuszami Straży Leśnej. W ramach działań prewencyjno-profilaktycznych, a także represja wynikająca z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, to wspólne akcje policjantów z Pełnomocnikiem ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W dniu dzisiejszym w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie kierownictwo jednostki oraz przedstawicie innych służb działających na rzecz bezpieczeństwa w naszym powiecie podsumowali sezon letni 2011. Niestety i w tym roku doszło do tragedii, KPP w Ostrzeszowie odnotowała 9 wypadków drogowych, w wyniku których 10 osób poniosło śmierć na miejscu. Także Policja odnotowała jeden przypadek utonięcia, do którego doszło na akwenie wodnym w miejscowości Kobyla Góra.

 

sezon