Nocne działania w Kobylej Górze (26.01.2013r.) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nocne działania w Kobylej Górze (26.01.2013r.)

Data publikacji 27.01.2013

sdc10579W związku z ostatnim „weekendem Ferii Zimowych” oraz istniejącym niebezpieczeństwem wystąpienia różnego rodzaju naruszeń prawa, w tym: zakłócenia ładu i porządku w miejscu publicznym przez osoby nieletnie oraz młodzież starszą, aktom wandalizmu i uszkodzeniom mienia Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie przeprowadziła działania własne pod nazwą „Zakończenie Ferii Zimowych 2013” na terenie gm. Kobyla Góra.

W działania udział brało ośmiu policjantów w tym przewodnik psa wraz z psem do wykrywania narkotyków. Celem przedmiotowych działań było ujawnianie i eliminowanie z ruchu nietrzeźwych użytkowników dróg oraz osób znajdujących się pod wpływem środków odurzających, kontrolowanie pojazdów oraz osób w nich przebywających pod kątem ujawniania przedmiotów pochodzących z przestępstwa oraz środków odurzających ustawą zabronionych. W rejonie grupowania się osób policjanci mieli za zadanie zapobieganie  rozbojom, bójkom, pobiciom, uszkodzeniom mienia, ujawnianie osób poszukiwanych oraz kontrola miejsc, w których może przebywać małoletnia młodzież.

W wyniku przeprowadzonych działań policjanci uzyskali następujące wyniki:

  •  wylegitymowano 57 osób
  • skontrolowano 39 pojazdów
  • przeprowadzono 37 kontrole trzeźwości
  • ujawniono łącznie 9 wykroczeń (wykroczenia dotyczące nieobyczajnego wybryku,  wykroczenia drogowe)
  • nałożono 9 mandatów karnych
  • ujawniono 1 przestępstw (kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości