Debata społeczna w dniu 21.11.2013 - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna w dniu 21.11.2013

Data publikacji 25.11.2013

dsc_1239W dniu 21.11.2013 o godzinie 16:00 odbyła się zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie debata społeczna pod hasłem: „Decydujmy wspólnie”. Tematem rozmów pomiędzy przedstawicielami Policji, władz wojewódzkich i samorządowych oraz społeczeństwem było szeroko rozumiane bezpieczeństwo w naszym regionie.

Debata społeczna zorganizowana została w budynku Starostwa Powiatu w Ostrzeszowie. W spotkaniu uczestniczyli m. in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Zbigniew Hultajski, Wicewojewoda Wielkopolski pan Przemysław Pacia, Starosta  Ostrzeszowski pan Lech Janicki, Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów pan Mariusz Witek oraz Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie mł. insp. Dariusz Bieniek. Na sali nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych z terenu powiatu ostrzeszowskiego, a także przedstawicieli instytucji współpracujących z Policją i oczywiście mieszkańców. Szczególnie cieszymy się z obecności na spotkaniu młodzieży.

Licznie przybyłych gości powitał I Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Zbigniew Hultajski, który na wstępie wskazał cel spotkania zachęcając do aktywnego udziału w debacie, a także prośbę, by dzielić się wszelkimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami. Następnie głos zabrał Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia.

Kolejnym etapem debaty była prezentacja stanu bezpieczeństwa powiatu ostrzeszowskiego, której dokonał Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie mł. insp. Dariusz Bieniek. Po omówieniu powyższych zagadnień zebrani w sali goście mogli zadawać pytania, z czego chętnie korzystali.

Kierowane pytania dotyczyły głównie bezpieczeństwa na drogach powiatu ostrzeszowskiego. Udzielono obszernych wyjaśnień oraz zapewniono wsparcie w postulowanych sprawach. Na ręce Wicewojewody Wielkopolskiego skierowano petycję oraz przekazano zdjęcia stanu drogi W444.

Poruszono również kwestie uprawnień funkcjonariuszy dotyczące legitymowania osób oraz noszenia przez nich kamizelek odblaskowych. Również w tej kwestii udzielono zabranym jasnej odpowiedzi.

Uczestnicy debaty wchodząc na salę otrzymali do wypełnienia ankietę dotyczącą debaty. Jej wyniki zostaną szczegółowo przeanalizowane i zostaną wykorzystane podczas realizacji kolejnych debat.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie mł. insp. Dariusz Bieniek zapewnił, że wszystkie sugestie i postulaty mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa zostaną wzięte pod uwagę, natomiast te, które nie dotyczą Policji zostaną przekazano odpowiednim służbom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom przybyłym na debatę za uczestnictwo i aktywność podczas spotkania.

dsc_1256
dsc_1228
dsc_1161
dsc_1216
dsc_1183
dsc_1260
dsc_1172
dsc_1218
dsc_1221
dsc_1187
dsc_1239
dsc_1248
dsc_1241
dsc_1176
dsc_1181
dsc_1159

 

 

dsc_1178
dsc_1208