Alarm bombowy (22.07.2014) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Alarm bombowy (22.07.2014)

Data publikacji 24.07.2014

1-71002_mo1 Informację o podłożeniu bomby w budynku Urzędu Skarbowego otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie. Później takie samo zgłoszenie dotarło z Prokuratury Rejonowej w Ostrzeszowie.  

Około godziny 8, 22.07.2014, pracownik Urzędu Skarbowego zgłasza, że otrzymał maila o podłożeniu bomby w urzędzie. Skierowani na miejsce policjanci dokonali przeglądu terenu przyległego do budynku nie ujawniając podejrzanych przedmiotów. Następnie taką samą informację przekazał Prokurator Rejonowy w Ostrzeszowie. Również tam dokonano sprawdzeń nie wnosząc uwag co do zabezpieczeń budynku.


Ustalono, że nieznana osoba na służbowe adresy mailowe wysłała wiadomość o podłożeniu bomby, której wybuch rozpyli bakterie oraz trujący gaz bojowy. Wybuch miał nastąpić o godzinie 12.


Funkcjonariusze w trakcie wykonywanych czynności otrzymali informację, że podobne wiadomości zostały rozesłane do wielu Prokuratur i Urzędów Skarbowych w całym kraju.


Z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego oraz Prokuratorem Rejonowym ustalono, że oba budynki posiadają zabezpieczenia, które nie pozwalają osobom niepowołanym wejść na teren instytucji bez identyfikatorów.


Funkcjonariusze wspólnie z przedstawicielami instytucji podjęli decyzję o nie ewakuowaniu osób.


Jednocześnie zarówno Prokuratura jak i Urząd Skarbowy tego dnia nie przyjmowała petentów, nie było więc zagrożenia dla osób postronnych.