Debata społeczna (11.09.2014) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna (11.09.2014)

Data publikacji 12.09.2014

dsc_1479„Decydujmy wspólnie” – to hasło przyświecające debatom przeprowadzanym w całej Wielkopolsce. Mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego debatowali o bezpieczeństwie wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych oraz wojewódzkich.  

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie 11 września br o godzinie 12 zorganizowano II edycję debaty społecznej. Za stołem prezydialnym zasiedli: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski, Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Waldemar Paternoga – przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, Starosta Ostrzeszowski Lech Janicki, Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrzeszowie Mariusz Witek oraz gospodarz debaty Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek. W spotkaniu wzięło również ponad 150 osób.

Moderatorem i prowadzącym spotkanie była podkom. Kinga Fechner-Wojciechowska z Wydziału Prewencji KWP w Poznaniu, która rozpoczęła debatę od powitania wszystkich zgromadzonych oraz omówienia założeń spotkania.

Licznie przybyłych gości powitał Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu mł. insp. Rafał Kozłowski, który na wstępie wskazał cel spotkania zachęcając do aktywnego udziału w debacie, a także prośbę, by dzielić się wszelkimi spostrzeżeniami i oczekiwaniami.

Kolejnym etapem debaty była prezentacja stanu bezpieczeństwa powiatu ostrzeszowskiego, której dokonał Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek. Następnie komendant przedstawił stan realizacji wniosków i postulatów z poprzedniej debaty, która odbyła się w listopadzie2013r. Po omówieniu powyższych zagadnień zebrani w sali goście mogli zadawać pytania, z czego chętnie korzystali.

Kierowane pytania dotyczyły głównie bezpieczeństwa na drogach powiatu ostrzeszowskiego. Udzielono obszernych wyjaśnień oraz zapewniono wsparcie w postulowanych sprawach.

Uczestnicy debaty wchodząc na salę otrzymali do wypełnienia ankietę dotyczącą debaty. Jej wyniki zostaną szczegółowo przeanalizowane i zostaną wykorzystane podczas realizacji kolejnych debat.

Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek zapewnił, że wszystkie sugestie i postulaty mieszkańców dotyczące poprawy bezpieczeństwa zostaną wzięte pod uwagę, natomiast te, które nie dotyczą Policji zostaną przekazano odpowiednim służbom.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom przybyłym na debatę za uczestnictwo i aktywność podczas spotkania.

dsc_1495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_1476

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_1496

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_1479

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_1477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_1477

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_1485

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dsc_1492