Spotkanie Komendantów i władz gmin (21.10.2014) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Komendantów i władz gmin (21.10.2014)

Data publikacji 22.10.2014

img_4709Dnia 21 października 2014 roku w Komisariacie Policji w Grabowie nad Prosną odbyło się spotkanie kierownictwa Policji z włodarzami miast i gmin z terenu służbowego działania komisariatu.  

W spotkaniu, którego gospodarzem był komendant - podkom. Wiesław Kolasiński udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną - Zenon Cegła, Burmistrz Miasta i Gminy w Mikstacie - Jacek Ibron oraz wójtowie: gminy Doruchów - Józef Wilkosz, gminy Kraszewice - Józef Olszewski oraz gminy Czajków - Henryk Plichta, a także Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie - insp. Dariusz Bieniek wraz z zastępcą - nadkom. Jerzym Kupajem.

Było to już drugie takie spotkanie, które dotyczyło szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną. Po powitaniu gości - przez organizatora spotkania została przedstwiona analiza stanu bezpiczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego kwartału w porówaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Z relacji przedstawiającego analizę podkom. Wiesława Kolasińskiego wynikało, że w bieżącym roku nastąpiła nieznaczna poprawa bezpieczeństwa szczególnie w zakresie odnotowanych przestępstw kryminalnych. W dalszej części spotkania przeanalizowano wnioski i zagadnienia, które zostały przedstawione przez samorządowców podczas pierwszego spotkania, które odbyło się dnia 5 marca 2014 roku. Zgodnie stwierdzono, że przeważająca ilość postulatów kierowanych do Policji została zrealizowana.

W trakcie spotkania omówiono bieżące problemy na terenie poszczególnych gmin, wskazano na miejsca wymagające częstszej obecności patroli Policji oraz zaproponowano nowe działania i rozwiązania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Znaczącą cześć dyskusji zajęły tematy bezpieczeństwa na drogach w kontekście nietrzeźwych uczestników ruchu drogowego. Omówiono także zagadnienia związane z nowym obowiązkiem używania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po zmierzchu na drogach zlokalizowanych poza obszarami zabudowanymi. W tej dziedzinie przez część samorządowców zostały przyjęte pewne zobowiązania związane z zakupem kamizelek odblaskowych i ich dystrybucją na terenie gmin. Także policjanci przyjęli do realizacji wnioski przedstawione przez władze samorządowe.

Na zakończenie uzgodniono, że spotkania takie będą kontynuowane, bowiem pozwalają na określenie zadań do realizacji przez podmioty mające bezpośredni wpływ na poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa. Kolejne spotkanie robocze odbędzie się w marcu 2015 roku.

img_4706

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_4707

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_4709