Elementy odblaskowe - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Elementy odblaskowe

Data publikacji 24.10.2014

piesiPrzypominamy, że 31 sierpnia 2014 r. weszły w życie nowe przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym regulujące sposób poruszania się po drodze pieszych. Przepis ten mówi, że pieszy, poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Wprowadzona zmiana podyktowana jest troską o bezpieczeństwo pieszych, którzy jako tzw. kategoria niechronionych uczestników ruchu drogowego są szczególnie narażeni na odniesienie poważnych urazów w wyniku zdarzeń drogowych. Pieszy, idący poboczem bez elementów odblaskowych czy oświetlenia jest dla kierowców niedostatecznie widoczny. Kierujący pojazdem dostrzega pieszego w odległości ok. 15, 20 metrów. Mając na sobie kamizelkę odblaskową lub inne tego typu elementy, pieszy dostrzegany jest już z odległości 150 a nawet 300 metrów to pozwala na wykonanie bezpiecznego manewru przez kierowcę.  Pieszy, poruszający się po zmierzchu bez odblasków stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla siebie a także innych uczestników ruchu drogowego.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w celu upowszechnienia informacji o zmianach przepisów dotyczących pieszych przeprowadzili kampanię społeczną pod hasłem "Przedłuż życie za 15 zł", w ramach której podczas spotkań ze społeczeństwem informowano o konieczności używania elementów odblaskowych podczas poruszania się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Jednocześnie podczas tych spotkań rozdawano otrzymane ze środków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu elementy odblaskowe.

W chwili obecnej po przeprowadzonej kampanii społecznej policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w trakcie pełnionej służby mając na względzie bezpieczeństwo pieszych w sposób skrupulatny będą sprawdzać przestrzeganie przez pieszych przepisów w tym zakresie. Nie używanie elementów odblaskowych po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest wykroczeniem, za które policjant może nałożyć mandat karny w kwocie od 20 do 500 zł. Przypominamy jednocześnie, że obowiązek nabycia elementów odblaskowych spoczywa na pieszym.

odblask