Odprawa roczna (13.01.2015r.) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna (13.01.2015r.)

Data publikacji 15.01.2015

dsc_2902W miniony wtorek (13.01.2015r.) w sali sesyjnej starostwa powiatowego odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w minionym roku 2014. W odprawie rocznej uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Jarosław Rzymkowski oraz zaproszeni goście.
 
 
 
Po godzinie 13:00 w sali sesyjnej starostwa powiatowego w Ostrzeszowie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie za miniony rok 2014. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Jarosław Rzymkowski oraz zaproszeni goście, którzy również w krótkim słowie podsumowali współpracę z ostrzeszowską Policją.
 
W minionym 2014 roku wszczęto łącznie 928 postępowań przygotowawczych (w ubr 1020) tj. o 92 mniej niż w roku 2013.
W zakończonych postępowaniach stwierdzono 1096 (w ubr 1307).

Sama Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie wszczęła w 2013 roku 639 (w roku poprzednim 688) postępowań przygotowawczych, a Komisariat Policji w Grabowie n/Prosną 289 (w ubr 332), czyli o 43 mniej niż w roku poprzednim.

W zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej w ostatnich latach odnotowywany jest stały wzrost ilości wszczętych postępowań przygotowawczych, a mianowicie w 2011 roku wszczęto ich 16, w 2012 roku - 22, w 2013 roku - 27, a w 2014 roku już 28 postępowań przygotowawczych o przestępstwa narkotykowe. Z roku na rok rośnie ilość zabezpieczonych narkotyków.

Także na podległym jednostce terenie wszczęto łącznie 119 (w ubr. 119) postępowań przygotowawczych o charakterze gospodarczym, gdzie stwierdzono 182 przestępstwa gospodarczych (o 57 mniej niż w roku poprzednim).

System oceny efektywności pracy kryminalnej jednostek Policji w woj. wielkopolskim dotyczył także 7 kategorii przestępstw najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa. Do tych kategorii zalicza się:


Liczba zaistniałych przestępstw

2013

2014


Rozboje


3


3

Bójki i pobicia


1


3

Kradzieże z włamaniami


45


55

Kradzieże cudzej rzeczy


121


115

Kradzieże samochodów


4


4

Uszkodzenia mienia


43


49

Uszkodzenia ciała


15


13

OCENA PRACY SŁUŻBY PREWENCJI

Należy zaznaczyć, że w 2014 roku policjanci prewencji wylegitymowali 23.113, w toku których to czynności ujawnili łącznie 4.445, za które:

- skierowano - 445 wniosków o ukaranie do Sądu
- nałożono - 3453 mandaty karne
- zastosowano - 338 pouczeń
- skontrolowali - 7090 pojazdów

Ponadto w 2014 roku funkcjonariusze prewencji realizowali zadania w zakresie udzielania asyst organom uprawnionym, przeprowadzali wywiady i ustalenia, doręczali korespondencję. Łącznie funkcjonariusze KPP w Ostrzeszowie w omawianym okresie przeprowadzili 3.371 (w ubr. 3.568) interwencji o różnym charakterze i w różnych miejscach.

W minionym roku w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w 2014 roku przebywało 325 ( ubr. 267 ) osób z czego do wytrzeźwienia zatrzymano 165 ( ubr. 141 ) osób, z tego 156 mężczyzn i 9 kobiet.

 

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH W 2014 ROKU


Rok 2014 w stosunku do roku 2013 charakteryzował się:


- wzrostem ilości wypadków drogowych z 43 do 52,

 

- wzrostem ilości wypadków ze skutkiem śmiertelnym z 5 do 8,

 

- wzrostem ilości zabitych osób z 5 do 11,

 

- wzrostem ilości osób rannych z 47 do 63,
 
- spadkiem ilości kolizji drogowych z 450 do 391,

 

 

Liczba wypadków

Liczba zabitych

Liczba rannych

Liczba kolizji

2014

52

11 ( w 8 wypadkach)

63

391

2013

43

5 ( w 5 wypadkach)

47

450

2012

49

10 (w 8 wypadkach)

52

448

2011

63

12 (w 11 wypadkach)

77

413

2010

74

7 (w 7 wypadkach)

97

512

2009

70

13 (w 11 wypadkach)

84

533

2008

87

17 (w 13 wypadkach)

122

480

2007

66

12 (w 11 wypadkach)

83

645

 
Nietrzeźwi kierujący w roku 2014 spowodowali łącznie 19 (w ubr. 26) zdarzeń drogowych, w tym 3 (w ubr. 6) wypadki, w których 3 (w ubr. 7) osoby zostały ranne oraz byli sprawcami 16 (w ubr. 15) kolizji drogowych. W roku 2014 podobnie jak i w roku 2013 nikt nie zginął w wypadku drogowym spowodowanym przez nietrzeźwego uczestnika ruchu drogowego.

Najczęstszymi przyczynami zdarzeń z winy kierujących pojazdami były:

 

- niedostosowanie prędkości do warunków jazdy – 83 zdarzenia
 
- nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu – 78 zdarzeń
 
- niezachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami – 49 zdarzeń
 
- nieprawidłowe cofanie – 47 zdarzenia

 

Najczęściej występującymi przyczynami zdarzeń niezwiązanymi bezpośrednio z zachowaniem uczestników ruchu drogowego były:

 

- zwierzęta na drodze – 36 zdarzeń
 
- niewłaściwy stan jezdni – 11 zdarzeń


Rozkład zdarzeń drogowych na terenie gmin powiatu ostrzeszowskiego:
  • gmina Ostrzeszów – 248

  • gmina Grabów nad Prosną – 64

  • gmina Kobyla Góra - 46

  • gmina Mikstat - 42

  • gmina Doruchów - 28

  • gmina Kraszewice – 13

  • gmina Czajków – 2


Występujące spore dysproporcje wynikają przede wszystkim z sieci i kategorii dróg oraz natężenia ruchu występującego w poszczególnych gminach.

 

 

Liczba

Wypadków

Liczba

Zabitych

Liczba

Rannych

Liczba

Kolizji

OSTRZESZóW

28

8

37

220

MIKSTAT

7

1

7

35

GRABóW NAD PROSN¡

6

0

8

58

KOBYLA GóRA

6

0

6

40

DORUCHóW

3

1

4

25

KRASZEWICE

2

1

1

11

CZAJKóW

0

0

0

2

 

Najwięcej zdarzeń odnotowano na drogach wojewódzkich – 174 (w ubr 209). Na drogach gminnych odnotowano 124 (w ubr 123) zdarzenia a na drogach powiatowych odnotowano 70 (w ubr 98) zdarzeń. Należy jednak uznać, że najbardziej niebezpieczną kategorią dróg były drogi krajowe, gdyż na ich stosunkowo najmniejszym kilometrowo odcinku zaistniało aż 70 (w ubr 63) zdarzeń, w tym 3 (w ubr 3) wypadki ze skutkiem śmiertelnym.

 

 

Liczba

Zdarzeń

Liczba

Wypadków

Liczba

Zabitych

Liczba

Rannych

Liczba

Kolizji

Droga wojewódzka

174

17

2

20

157

Droga gminna

124

10

1

10

114

Droga krajowa

70

11

6

16

59

Droga powiatowa

70

11

2

14

59

 

WYNIKI PRACY POLICJANTóW WYDZIAŁU RUCHU DROGOWEGO:

 

 

W roku 2014 policjanci Wydziału Ruchu Drogowego uzyskali następujące wyniki:


- legitymowano osób – 10.186 (w ub. r. 10698)

 

- kontrolowano pojazdów – 9.013 (w ub. r. 9353)

 

- ujawniono wykroczeń - 7.017

 

- zastosowano pouczeń – 673 (w ub. r. 548)

 

- nałożono mandatów karnych – 6.132 (w ub. r. 5081)

 

- skierowano wniosków o ukaranie do sądu – 262 (w ub. r. 128)

 

- zatrzymano dowodów rejestracyjnych – 662 (w ub. r. 664)

 

- zatrzymano praw jazdy – 167 (w ub. r. 85)


- zatrzymano sprawców przestępstw i wykroczeń:

 

- art. 178a§1 kk – 92 (w ub. r. 74)

 

- art. 87§1a kw – 9 (w ub. r. 6)

 

- art. 87§1 kw – 62 (w ub. r. 30)

 

- art. 87§2 kw – 0 (w ub. r. 1)

 

 - art. 244 kk - 23 (w ub. r. 35)

 

- zatrzymano osób poszukiwanych – 4 (w ub. r. 4)

 

- zatrzymano poszukiwanych pojazdów – 1 (w ub. r. 1)

 

- zatrzymano poszukiwanych dokumentów, rzeczy – 3(w ub. r. 1)

 

dsc_2902dsc_2903dsc_2909dsc_2925dsc_2922dsc_2932dsc_2933dsc_2913dsc_2936dsc_2934dsc_2935