Będzie 40 km/h - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Będzie 40 km/h

Data publikacji 23.01.2015

40_kmWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. pozytywnie rozpatrzył wniosek i przygotuje projekt zmiany organizacji ruchu polegający na podwyższeniu prędkości z 30 km/h na 40 km/h w miejscowości Rojów na drodze wojewódzkiej W-449 w odcinku 21 + 035 km do 21 + 500 km.

 

 

W połowie miesiąca sierpnia 2014 roku na drodze wojewódzkiej W–449 w miejscowości Rojów zostało wprowadzone ograniczenie prędkości do 30 km/h na odcinku 21 + 035 km do 21 + 500 km w związku z licznymi zdarzeniami drogowymi.

Przed wprowadzeniem ograniczenia prędkości kierujący pojazdami w wyniku nie dostosowania odpowiedniej prędkości jazdy w rejonie łuków wypadali z drogi i wjeżdżali do przydrożnego rowu.

Wprowadzone zmiany organizacji ruchu na wskazanym odcinku drogi poprzez ograniczenie prędkości do 30 km/h znacząco przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa. W okresie półrocza ostrzeszowska Policja odnotowała tylko jedną kolizję drogową.

W pierwszych dniach stycznia bieżącego roku Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie wystąpiła z wnioskiem do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia na drodze wojewódzkiej W-449 na odcinku 21 + 035 km do 21 + 500 km ograniczenia prędkości z 30 km/h na 40 km/h.

Przedmiotowy wniosek powstał w wyniku podjętych w tej sprawie konsultacji społecznych oraz analizy związanych z możliwością poprawienia bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Poruszanie się pojazdów z prędkością 40 km/h także umożliwi bezpieczne pokonanie dwóch niebezpiecznych zakrętów, co nie wpłynie to negatywnie na utrudnienia w ruchu związane z poruszaniem się pojazdów z mniejszą prędkością.

 

Informujemy, że Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. pozytywnie przychylił się do skierowanego wniosku. Wiąże się to z tym, że po przygotowaniu projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzeniu zostaną wprowadzone zmiany polegające na podwyższeniu prędkości jazdy z 30 km/h do 40 km/h na wskazanym odcinku drogi.