Spotkanie w Grabowie (21.03.2015) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie w Grabowie (21.03.2015)

Data publikacji 23.03.2015

img_4832Dnia 21 marca 2015 roku w Komisariacie Policji w Grabowie nad Prosną odbyło się kolejne - trzecie już spotkanie kierownictwa ostrzeszowskiej Policji z włodarzami miast i gmin z terenu służbowego działania komisariatu.
W spotkaniu, którego gospodarzem był komendant Komisariatu - podkom. Wiesław Kolasiński udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną - Zenon Cegła, Burmistrz Miasta i Gminy w Mikstacie – Henryk Zieliński oraz wójtowie: gminy Doruchów - Józef Wilkosz, gminy Kraszewice – Paweł Koprowski oraz gminy Czajków - Henryk Plichta, a także Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie - insp. Dariusz Bieniek.

Było to już trzecie takie spotkanie, które dotyczyło szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną. Po powitaniu gości - przez organizatora spotkania została przedstawiona analiza stanu bezpieczeństwa na terenie poszczególnych gmin w roku 2014. Z relacji przedstawiającego analizę podkom. Wiesława Kolasińskiego wynikało, że w minionym roku nastąpiła poprawa bezpieczeństwa - szczególnie w zakresie odnotowanych przestępstw kryminalnych. W dalszej części spotkania przeanalizowano wnioski i zagadnienia, które zostały przedstawione przez samorządowców podczas poprzedniego spotkania, które odbyło się dnia 21 października 2014roku. Zgodnie stwierdzono, że przeważająca ilość postulatów kierowanych do Policji została zrealizowana.

W trakcie spotkania omówiono także bieżące problemy na terenie poszczególnych gmin, wskazano na miejsca wymagające częstszej obecności patroli Policji oraz zaproponowano nowe działania i rozwiązania zmierzające do podniesienia poziomu bezpieczeństwa. W dyskusji nie zabrakło także analizy pracy dzielnicowych Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną realizujących swoje zadania na terenie poszczególnych gmin. Uzgodniono jednocześnie, że w związku z zakończeniem wyposażania dzielnicowych w służbowe telefony komórkowe zostaną one udostępnione mieszkańcom poszczególnych gmin w celu ułatwienia kontaktu z dzielnicowymi.


W takcie spotkania Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie – insp. Dariusz Bieniek omówił poziom realizacji przedsięwzięć przez policjantów w ramach programu prewencji kryminalnej „Seniorzy i młodzież: dwa pokolenia – jeden cel”. Sam program, jak i działania podjęte w jego ramach do chwili obecnej spotkały się z bardzo dużym uznaniem nie tylko włodarzy miast i gmin powiatu ostrzeszowskiego, ale także osób, do których jest on adresowany. Wnioski o przeprowadzenie kolejnych – ponad zaplanowane – spotkań pokazują, że program cieszy się dużą popularnością, a jego cele zostały nakreślone w sposób niezwykle precyzyjny. Trafny wydaje się być także dobór adresatów programu. Burmistrzowie i Wójtowie zostali również zapoznani z zaplanowanymi po wakacjach zamierzeniami w ramach programu i zgodnie uznali, że jest to przedsięwzięcie w które warto inwestować i warto je kontynuować nawet w latach następnych.


Podczas spotkania policjanci przyjęli do realizacji wnioski przedstawione przez władze samorządowe.


Na zakończenie uzgodniono, że spotkania będą kontynuowane, bowiem pozwalają na określenie zadań do realizacji przez podmioty mające bezpośredni wpływ na poprawę szeroko pojętego bezpieczeństwa. Kolejne spotkanie robocze odbędzie się we wrześniu 2015 roku.

 

img_4832  img_4834img_4839img_4842

 

 

 

 

logo_dla_policji