Spotkanie służb mundurowych w Przedborowie (24.04.2015r.) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie służb mundurowych w Przedborowie (24.04.2015r.)

Data publikacji 27.04.2015

dsc_0237Dnia 24 kwietnia 2015 roku w Nadleśnictwie Przedborów odbyła się narada służb mundurowych połączona ze szkoleniem w zakresie zmian w procedurze karnej wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

W spotkaniu – którego głównymi organizatorami byli Nadleśniczy Nadleśnictwa Przedborów – Wojciech Bąk oraz Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie – insp. Dariusz Bieniek - udział wzięli: Prokurator Rejonowy w Ostrzeszowie – p. Waldemar Franiak, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie – bryg. Tomasz Mak, Komendant Powiatowy Policji w Wieruszowie – insp. Dariusz Dworczak, funkcjonariusze Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Przedborów oraz policjanci Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie i Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną prowadzący postępowania przygotowawcze. Wiedzą merytoryczną służyli Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – nadkom. Paweł Kiliańczyk oraz kom. Katarzyna Kruger także z WDŚ KWP w Poznaniu.

Na wstępie funkcjonariusze Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Przedborów omówili zagadnienia związane ze współpracą Straży Leśnej ze służbami mundurowymi w zakresie prewencji i zwalczania szkodnictwa leśnego oraz zaprezentowali dane dotyczące szkodnictwa leśnego w latach 2013 – 2015 w zasięgu działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Ocenie poddano efektywność wspólnych służb Straży Leśnej z Policją oraz omówiono szczegółowo efekty tej współpracy. Zdecydowanie podkreślono konieczność jej kontynuowania jako dobrej praktyki w realizacji zadań i celów stawianych przed tymi służbami.

Następnie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ostrzeszowie omówił zagadnienia związane z organizacją sztabu akcji podczas działań ratowniczo – gaśniczych przekładając to zagadnienie na grunt pożarów lasów oraz współdziałania z innymi służbami mundurowymi, w tym kierowania działaniami na miejscu pożaru.

W dalszej części szkolenia Prokurator Rejonowy w Ostrzeszowie omówił zagadnienia związane z prowadzeniem postępowań przygotowawczych (dochodzeń i śledztw) po wejściu w życie zmian procedury karnej czyli po dniu 1 lipca 2015 roku skupiając się głównie na zagadnieniach kompetencji i uprawnień Policji i organów Prokuratury w tym zakresie.

Następnie przystąpiono do analizy zmian w przepisach regulujących zasady procesowe oraz najistotniejszych zmian wpływających wprost na prowadzenie postępowań przygotowawczych po dniu 1 lipca 2015 roku. Tę część szkolenia prowadzili policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odpowiadając na liczne pytania funkcjonariuszy KPP w Ostrzeszowie. Zagadnieniami, które zdominowały dyskusję było wykorzystanie trybów konsensualnych, ograniczony protokół policyjny, prawa i obowiązki stron w postępowaniu przygotowawczym, a także czynności związane z zakończeniem postępowania przygotowawczego.

Podczas szkolenia znaczną część dyskusji poświęcono zagadnieniu anonimizacji danych w postępowaniu przygotowawczym, który to obowiązek funkcjonuje już od dnia 8 kwietnia 2015 roku.

Samo szkolenie - w ocenie policjantów biorących w nim udział – było na wysokim poziomie, okazało się bardzo przydatne do uporządkowania już nabytej wiedzy przez policjantów wobec czego nie wykluczono, że w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku takie szkolenie zostanie powtórzone celem dalszego poszerzenia wiedzy w zmianach prawa karnego i jej usystematyzowania.

dsc_0221dsc_0191dsc_0204dsc_0225dsc_0208dsc_0230dsc_0237dsc_0201