Działania pod nazwą "Zatrzymanie i Postój" (18.06.2015r.) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działania pod nazwą "Zatrzymanie i Postój" (18.06.2015r.)

Data publikacji 22.06.2015

img_3490Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie przeprowadzili wzmożone działania ukierunkowane na niewłaściwe parkowanie. Niestety coraz częściej kierujący parkują pojazdy w rejonie bram, wjazdów do posesji, nie stosują się do znaków zatrzymania i zakazu postoju i znaków poziomych. Powyższe sytuacje wpływają zarówno na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego jak i stanowi uciążliwość dla korzystających z dróg.

W miniony czwartek (18.06.2015r.) policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie przeprowadzili wzmożone działania pod nazwą "Zatrzymanie i Postój". 

Jak wykazała własna analiza stanu zagrożenia w ruchu drogowym, jednym z podstawowych elementów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego jest przestrzeganie przez kierujących pojazdami wszystkich przepisów wynikających z ustawy o ruchu drogowego. Każde wiadome lub nieświadome łamanie przepisów ruchu drogowego może skutkować zaistnieniem na drodze sytuacji skutkującej powstaniem zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego. Przykładem takich zachowań jest niewątpliwie nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zatrzymania i postoju.
Analiza zachowań kierujących w tym zakresie wskazuje, że kierujący nie stosują się do zakazu wjazdu w ul. Rynek, nie zachowują ustawowych odległości pojazdu od skrzyżowań, przejść dla pieszych. Często również dochodzi do parkowania w rejonach bram, wjazdów do posesji oraz nie stosowanie się do znaków poziomych.
Powyższe sytuacje wpływają więc zarówno na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego jak i stanowią uciążliwość dla korzystających z dróg. Wobec powyższego przeprowadzone działania miały na celu ograniczenie tego negatywnego zjawiska.
 
Mundurowi skupili się głównie na centrum miasta Ostrzeszowa oraz ulic przyległych, gdzie w wyniku podjętych działań ujawnili łącznie 31 wykroczeń z czego wobec 25 osób zostało zastosowane postępowanie mandatowe, a 6 osób zostało pouczonych.Ujawnione wykroczenia polegały głównie na niestosowanie się do znaków zakazu i znaków postoju i znaków poziomych.
 
img_3490img_3483img_3492img_3488img_3502img_3499img_3489img_3505img_3485