Odprawa roczna podsumowująca rok 2015 (11.01.2016r.) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Odprawa roczna podsumowująca rok 2015 (11.01.2016r.)

Data publikacji 11.01.2016

dsc_1859W budynku Miasta i Gminy w Ostrzeszowie odbyła się odprawa służbowa podsumowująca pracę Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie w roku 2015. W odprawie rocznej uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Jarosław Rzymkowski, zaproszeni przedstawiciele samorządów lokalnych oraz inni goście.

Jak co roku w miesiącu styczniu trwa okres sprawozdawczy oraz podsumowujący miniony rok. Także takie posumowanie roku 2015 przygotowała Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie. 

Uroczysta odprawa służbowa podsumowująca pracę policjantów w minionym roku odbyła się w poniedziałek (11.01.2016r.) w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ostrzeszowie. W spotkaniu osobiście uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu inspektor Jarosław Rzymkowski oraz zaproszeni goście w osobach: Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego Lech Janicki, Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusz Witek, Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną Zenon Cegła, Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat Henryk Zieliński, Wójt Gminy Czajków Henryk Plichta, Wójt Gminy Doruchów Józef Wilkosz, Wójt Gminy Kobyla Góra Wiesław Berski, Wójt Gminy Kraszewice Paweł Koprowski, Prokurator Rejonowy Waldemar Franiak, Prezes Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat" w Ostrzeszowie Zbyszko Szmaj, Zastępca Prezesa Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat" w Ostrzeszowie Zofia Witkowska, Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów ds. Rozmazywania Problemów Alkoholowych Zygmunt Kuśnierczyk. Także w odprawie uczestniczyli funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. 

Po uroczystym powitaniu uczestników spotkania, jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek, który przedstawił ogólną charakterystykę przestępczości na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Przedstawił mierniki ocenne pracy pionu Wydziału Kryminalnego, pionu Wydziału Prewencji oraz ocenę pracy Wydziału Ruchu Drogowego. Wymienił również realizowane działania kryminalne i prewencyjne ukierunkowane na przeciwdziałanie wszelkiej przestępczości oraz wykroczeń. Komendant zaznaczył, że wskazane mierniki zostały osiągnięte i zrealizowane na poziome dobrym, także w swoim wystąpieniu zaznaczył, że miniony rok 2015 był rokiem bezpiecznym jeśli chodzi o zdarzenia drogowe. Rok 2015 charakteryzował się spadkiem wypadków drogowych na drogach powiatu ostrzeszowskiego.

W kolejnym punkcie odprawy w imieniu przedstawicieli samorządów lokalnych oraz własnym głos zabrał Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego Lech Janicki, który podsumował współpracę z tutejszej jednostką Policji na poziomie dobrym oraz bez większych uwag. Podziękował również za dotychczasowe partnerstwo oraz za współudział w zorganizowanych przedsięwzięciach w roku 2015. Także za wsparcie oraz uczestnictwo w przedsięwzięciach w swoim wystąpieniu podziękował Prezes Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat w Ostrzeszowie Zbyszko Szmaj. 

W naradzie rocznej głos zabrał także Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Jarosław Rzymkowski, który podziękował za syntetyczne podsumowanie minionego roku 2015 pracy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Także zaznaczył, że tutejsza jednostka znacząco wpłynęła na ograniczenie przestępczości, co wpłynęło przede wszystkim na wzrost poczucia bezpieczeństwa. Komendant insp. Jarosław Rzymkowski ocenił dobrze pracę jednostki, jednocześnie życzył osiągnięcia dobrych efektów w roku bieżącym. W swoim wystąpieniu nawiązał róznież na rozpoczęcie nowych priorytetów pracy Policji w latach 2016-2018. Priorytety będą ukierunkowane na przeciwdziałanie cyberprzestępczości, zapewnienie wysokiej gotowości w zabezpieczeniu imprez o charakterze masowym oraz zgromadzeń. To także kontynuacja działań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wszelkie działania ograniczające przestępczość. Także Komendant nawiązał do dalszej współpracy z prokuraturą oraz samorządami lokalnymi.

Na zakończenie spotkania Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie podsumował naradę, jeszcze raz dziękując policjantom oraz pracownikom cywilnym KPP w Ostrzeszowie za intensywną pracę w minionym roku. Także podziękował obecnemu Prokuratorowi Rejonowemu oraz samorządom lokalnym za miniony rok 2015. 

dsc_1859dsc_1867dsc_1872dsc_1874dsc_1875dsc_1879dsc_1885dsc_1889