Mapy zagrożeń - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mapy zagrożeń

Data publikacji 11.02.2016

mapyKomendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek zaprasza mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego na konsultacje społeczne dotyczące tworzenia lokalnych map zagrożeń. Celem organizowanych spotkań jest zebranie opinii i uwag mieszkańców na temat miejsc zagrożonych na terenie powiatu ostrzeszowskiego.
 
Mapy zagrożeń bezpieczeństwa w całym kraju tworzone są z uwagi na to, że większość społeczeństwa nie ma bezpośredniego dostępu do bieżących danych statystycznych dot. przestępczości czy zagrożeń występujących na zamieszkiwanym przez nich terenie. Wiedza na ten temat opiera się w większości na własnych odczuciach, opiniach znajomych oraz opiniach kreowanych przez środki masowego przekazu i niestety często jest mylna. Dlatego niezwykle ważnym jest stworzenie mapy zagrożeń bezpieczeństwa, w których społeczności lokalne będą mogły zidentyfikować skalę i rodzaj realnych zagrożeń.

Każda mapa będzie odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane na przełomie określonego czasu, zarówno przez odpowiednie służby, jak również przez obywateli. Mapa zagrożeń poza danymi statystycznymi powinna również zawierać opinie społeczności lokalnej. Wśród podstawowych danych prezentowanych na mapach będą informacje dotyczące:
➢    zagrożenia przestępczością ogółem (przestępstwa stwierdzone);
➢    zagrożenia przestępczością kryminalną;
➢    zagrożenia przestępczością kryminalną w 7 podstawowych kategoriach;
➢    zagrożenia przestępczością gospodarczą;
➢    zagrożenia przestępczością narkotykową;
➢    zagrożenia w ruchu drogowym (wypadki, ofiary śmiertelne);
➢    zagrożenia wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie.
 
Opinie społeczności lokalnej mają istotny wpływ na ostateczny kształt projektowanych map zagrożeń. W związku z powyższym wszelkie uwagi, sugestie i informacje, które mogą przyczynić się do powstania mapy spełniającej Państwa oczekiwania i potrzeby informacyjne można kierować podczas organizowanych spotkań. Wykaz spotkań przedstawiony jest poniżej:
 
1. W dniu 15 lutego 2016r. o godz. 11:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie, ul. 21-Stcznia odbędą się konsultacje dla mieszkańców Miasta i Gminy Ostrzeszów. 
 
2. W dniu 15 lutego 2016r. o godz. 14:00 w Kobylogórskim Ośrodku Kultury w Kobylej Górze, ul. Wiosny Ludów 2 odbędą się konsultacje dla mieszkańców Gminy Kobyla Góra. 
 
3. W dniu 17 lutego 2016r. o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu w Czajkowie odbędą się konsultacje dla mieszkańców Gminy Czajków. 
 
4. W dniu 17 lutego 2016r. o godz. 12:00 w sali sesyjnej Urzędu w Kraszewicach odbędą się konsultacje dla mieszkańców Gminy Kraszewice. 
 
5. W dniu 17 lutego 2016r. o godz. 14:00 w sali sesyjnej Urzędu w Doruchowie odbędą się konsultacje dla mieszkańców Gminy Doruchów. 
 
6. W dniu 19 lutego 2016r. o godz. 10:00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Mikstacie odbędą się konsultacje dla mieszkańców Miasta i Gminy Mikstat.
 
7. W dniu 19 lutego 2016r. o godz. 12:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Prosną odbędą się konsultacje dla mieszkańców Miasta i Gminy Grabowa nad Prosną.