Wypalał trawę w rejonie budynków mieszkalnych (25.05.2016r.) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wypalał trawę w rejonie budynków mieszkalnych (25.05.2016r.)

Data publikacji 27.05.2016

kiaPolicjanci ukarali mandatem karnym mężczyznę, który w rejonie budynków mieszkalnych wypalał trawę. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określa w art. 124, że zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwarów oraz w art. 131 kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, - podlega karze aresztu albo grzywny.

W minioną środę (25.05.2016r.) po godzinie 17:00 dyżurny Policji otrzymał zgłoszenie, że w Pisarzowicach w rejonie budynków mieszkalnych mężczyzna wypala trawę.

Stróże prawa nie miejscu zdarzenia potwierdzili fakt nieostrożnego wypalania trawy. Sprawcą wykroczenia był 50-letni mieszkaniec gminy Kobyla Góra, który jeszcze w obecności mundurowych ugasił ogień. Za popełnione wykroczenie przyjął mandat karny.

 

PRZEPISY PRAWA O WYPALANIU TRAW:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

Art. 124. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131. Kto: 12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, - podlega karze aresztu albo grzywny.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

§ 40. 1. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, w szczególności:   1)   rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu;

§ 43. Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.  

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń:

Art. 82. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:

b)  roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,

c)  pozostawia rozniecony ogień,

d)  korzysta z otwartego płomienia,

e)  wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne,

f)  porzuca nieugaszone zapałki lub niedopałki papierosów,

g)  dopuszcza się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.