Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie profilaktyczne z uczniami Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu (08.09.2016r.)

Data publikacji 09.09.2016

20160908_091342_640x480Funkcjonariusze Wydziału Prewencji ostrzeszowskiej komendy wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęli cykl spotkań z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Tematem pogadanek jest przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach. 

Wrzesień to czas powrotu do szkoły, a co za tym idzie, wzmożonego ruchu w rejonach placówek oświatowych.

Dlatego też policjanci z Wydziału Prewencji rozpoczęli wraz z nowym rokiem szkolnym cykl spotkań z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym dotyczących bezpiecznej drogi do/ze szkoły, ale nie tylko. Spotkania mają na celu  przede wszystkim przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na drogach, ale także wyrabiania nawyków bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach.

W czwartkowe przedpołudnie (08.09.2016r.) funkcjonariusze uczestniczyli w spotkaniu z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu. Najmłodsi słuchacze przypomnieli sobie zasady przechodzenia przez jezdnię czy poruszania się po drogach. Podczas pogadanki zwrócono również uwagę na obowiązek noszenia elementów odblaskowych oraz rozdano dzieciom zawieszki odblaskowe przekazane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Z uwagi na fakt, że najmłodsze dzieci są najczęściej przywożone do szkoły przez swoich rodziców, zwrócono również ich uwagę na kwestię dbania o własne bezpieczeństwo podczas podróży, tj. zapinanie pasów bezpieczeństwa i przewożenie dziecka w odpowiednich urządzeniach (fotelikach, nakładkach).

Z uczniami klas IV-VI również rozmawiano o zasadach bezpieczeństwa na drogach, a także odpowiedniego zachowania na terenie placówki szkolnej jak i  poza nią. Jednak szczególną uwagę zwrócono na ważne kwestie dotyczące cyberzagrożeń na jakie są narażone podczas korzystania z internetu czy popularnych wśród młodzieży portali społecznościowych. 

20160908_091352_640x48020160908_093207_640x48020160908_093357_640x48020160908_094300_640x48020160908_094532_640x480