Debata społeczna "Decydujmy Wspólnie" (22.09.2016r.) - Aktualności - KPP Ostrzeszów

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Debata społeczna "Decydujmy Wspólnie" (22.09.2016r.)

Data publikacji 23.09.2016

img_7234W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie odbyła się już czwarta debata społeczna po nazwą "Decydujmy Wspólnie" zorganizowana dla mieszkańców powiatu. Na temat wspólnego bezpieczeństwa z uczestnikami spotkania debatowali gospodarz debaty Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek, Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego Lech Janicki, Burmistrz Miasta i Gminy Ostrzeszów Mariusz Witek.

W czwartek (22.09.2016r.) w sali sesyjnej starostwa powiatu ostrzeszowskiego odbyła się kolejna debata społeczna pod nazwą "Decydujmy Wspólnie" zorganizowana przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. Podobnie, jak w latach ubiegłych spotkanie dotyczyło ogólnie pojętego bezpieczeństwa na terenie powiatu ostrzeszowskiego, dlatego też prócz lokalnych władz samorządowych policjanci na debatę zaprosili przede wszystkim mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego.

Przed wspólnym debatowaniem Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek przedstawił charakterystykę powiatu wskazując na jego obszar oraz zaludnienie. Także przedstawił statystykę przestępczości, zdarzeń drogowych oraz realizowane w bieżącym roku przedsięwzięcia w ramach profilaktyki społecznej. Również w swojej prezentacji gospodarz spotkania przypomniał o postulatach, jakie były kierowane przez mieszkańców powiatu na ubiegłorocznej debacie oraz etapie ich realizacji.

W dalszym punkcie wystąpienia insp. Dariusz Bieniek poinformował uczestników spotkania o dwóch nowych narzędziach, jakie zostały wprowadzone przez Komendę Główną Policji, tj. KRAJOWE MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA oraz aplikacja na urządzenia mobilne MOJA KOMENDA.

Komendant Powiatowy Policji podkreślił, że od 20 września 2016 roku Krajowa Mapa Zagrożeń i Bezpieczeństwa działa dla województwa wielkopolskiego. Zaznaczył, że nowe narzędzie pozwoli na rzetelne oraz jasne zidentyfikowanie, ukazanie skali, jak również rodzaju zagrożeń i instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. Także w swoim wystąpieniu insp. Dariusz Bieniek poinformował uczestników w jaki sposób funkcjonuje mapa i jak można zgłosić o problemie, czy zagrożeniu w konkretnym miejscu.
Komendant również w swoim wystąpieniu podkreślił, jak ważną rolę w Policji pełni dzielnicowy. Zaznaczył, że jest to policjant pierwszego kontaktu z mieszkańcami danej dzielnicy, dlatego bardzo istotne jest aby każdy znał swojego dzielnicowego. Wskazał, że między innymi do poznania dzielnicowego z danego rejonu służy nowa aplikacja na urządzenia mobilne MOJA KOMENDA. Narzędzie to ma służyć do szybkiego
ustalenia dzielnicowego, który opiekuje się danym rejonem zamieszkania. Także aplikacja pozwala na bezpośredni kontakt z policjantem za pośrednictwem telefonu korespondując z nim między innymi za pośrednictwem poczty e-mail.

Po wystąpieniu Komendanta Powiatowego Policji uczestnicy spotkania przystąpili do debaty. Mieszkańcy powiatu kierowali wnioski oraz postulaty dotyczące bezpieczeństwa. Sugestie dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa na drogach.

Uczestnicy spotkania podobnie, jak podczas ubiegłorocznej debaty postulowali o wybudowanie ciągów pieszo-rowerowych, o zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie dróg krajowych i wojewódzkich także z możliwością ich przebudowy. Również kierowane sugestie dotyczyły poprawy jakości sygnalizacji świetlnej, możliwości wydłużenia czasu przejścia na zielonym świetle, a także o możliwość wprowadzenia czasomierzu, który wskazuje okres oczekiwania na zmianę oświetlenia. Uczestnicy debaty postulowali jednocześnie o zwiększenie patroli policyjnych w miejscowości Kobyla Góra, szczególnie w okresie wakcyjno-letnim z uwagi na przybywających wczasowiczów. Także swoje postulaty kierowali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, którzy przybyli na czwartkową debatę. Reprezentanci młodego pokolenia wnioskowali o zwiększenie bezpieczeństwa ze strony ostrzeszowskiej Policji w kierunku zdarzeń o charakterze kryminalnym, szczególnie w zakresie bójek, pobić, jakie mają miejsce na terenie powiatu. Także poruszyli temat rowerzystów po chodniku, co według nich stanowi mniejsze zagrożenia, aniżeli jazda rowerem po drodze w godzinach "szczytu", gdzie porusza się zwiększona ilość samochodów. 

Po zakończonych wypowiedziach oraz kierowanych postulatach i sugestiach czwartkową debatę ocenił i zreasumował gospodarz spotkania. Także słowa podsumowania debaty do mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego skierował Starosta Lech Janicki oraz Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrzeszowie Mariusz Witek. 

Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek na zakończenie debaty zapewnił, że wszystkie skierowane postulaty zostały zaprotokołowane, które następnie za pośrednictwem pism zostaną skierowane do właściwych instytucji celem ich dalszej realizacji. Z kolei wnioski kierowane do tutejszej Policji zostaną w miarę możliwości zrealizowane poprzez skierowanie służb we wskazane miejsca.

img_7246img_7248img_7256img_7252img_7251img_7265img_7257img_7250img_7267img_7235img_7269img_7243img_7236img_7262img_7264img_7247img_7261img_7234