Dzielnicowi w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie - Dzielnicowi - KPP Ostrzeszów

Dzielnicowi

Dzielnicowi w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie

Podział rejonów służbowych dzielnicowych
Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie
z wykazem ulic i miejscowości

 

Rewir Dzielnicowych gminy w Ostrzeszowie

 

Dzielnica nr 1 -  starszy sierżant Mateusz PŁÓCIENNIK
nr do kontaktu (0-62) 732 42 41, 516-953-192,

e-mail: dzielnicowy.ostrzeszow1@po.policja.gov.pl

Miasto Ostrzeszów, ulice: Zamkowa (od nr 1-13), Armii Krajowej (1-14), Gorgolewskiego, Daszyńskiego (19-20), Kościuszki (od nr 1-11), Kolejowa (1-52), Powstańców Wielkopolskich (od nr 1-36), Pocztowa (1-23), Sienkiewicza (1-25), Pl. Sienkiewicza, Pl. Kazimierza, Rynek (1-19), Św. Mikołaja (1-17), M. Kolbego (1-8), Gen. Sikorskiego (od nr 1-19), Przesmyk, Krótka, Mickiewicza, Farna (1-24), Okrężna (1-11), Poprzeczna, Piekary, Kaliska (1-14), Chmielna, Garncarska, Targowa (1-10), Stawek, Łaziebna, Sportowa (1-11), Stawek, Krótka, Plac Władysława Wodniakowsiego

Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje rejon dworca PKS w Ostrzeszowie przy ul. Sienkiewicza, gdzie dochodzi do spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku, występowania zjawiska :żebractwa", dewastacji i niszczenia mienia, a także kradzieży z parkujących na terenie dworca autokarów. Celem działań jest ograniczenie występowania w/wymienionych zjawisk oraz zapobieganie aktom wandalizmu. Instytucje wspomagające realizacje planu to Straż Miejska w Ostrzeszowie

 

Dzielnica nr 2  - sierżant sztabowy Paweł Walczak
nr do kontaktu (0-62) 732 42 41, 786-936-417,

e-mail: dzielnicowy.ostrzeszow2@po.policja.gov.pl

Miasto Ostrzeszów, ulice: 1-go Maja (1-26), Piastowska, 21 Stycznia, Al. Wolności (1-16), Daszyńskiego (1-18), Gorgolewskiego (1-6), Oś. Zamkowe (bloki 1-26), Niezłomnych, Norweska (1-96), Borek (1-18), H. Sawickiej, Wiosny Ludów, Gwardii Ludowej, Krasickiego (1-12), Findera, Włoska, Buczka, Borek, Zamkowa (14-65), ks. Z. Sobierajskiego

Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje Market Biedronka w Ostrzeszowie przy ul. Zamkowej, gdzie w godzinach popołudniowo-wieczornych dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu oraz występowania zjawiska "żebractwa". Celem działań jest zwiększenie kontroli oraz stały nadzór w ramach służb obchodowych, ujawnianie osób popełniejących w/wymienione wykroczenia oraz rozmowy z personelem sklepu celem zwrócenia uwagi na właściwe zabezpieczenie obiektu oraz towarów. Osoby i instytucje wspomagające realizacje planu to Straż Miejska w Ostrzeszowie oraz pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Dzielnica nr 3 –  sierżant sztabowy Łukasz Michalak (pełniący obowiązki dzielnicowego)
nr to kontaktu (0-62) 732 42 41, 786-936-419,

e-mail: dzielnicowy.ostrzeszow3@po.policja.gov.pl

Miasto Ostrzeszów, ulice: A. Asnyka, Al. Wolności, Al. Wojska Polskiego, Baczyńskiego, Berlinga, Królowej Bony, Brzozowa, Bukowa, Cedrowa, Bolesława Chrobrego, Cicha, Stanisława Czernika, Dąbrowskiej, Dębowa, Duboisa, Gajowa, Graniczna, Gomułki, Grunwaldzka, Grzybowa, Hurtowa, Królowej Jadwigi, Anny Jagielonki, Jagiellończyka, Jaworowa, Jodłowa, Jana Pawła II, Kamińskiego, Klonowa, Kłosowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kowalskiego, Leśna, Łokietka, płk. Jana Malińskiego, Małkowskich, Marciniaka, Mieszka I, Narutowicza, Okrzei, Olbrachta, Olgierda, Orzeszkowej, Paderewskiego, Piaskowa, Piastowska, osiedle Piastów, Piłsudskiego, Polna, Powstańców Wielkopolskich, Prusa, Radziwiłłówny, Rapackiego, Rataja, Reymonta, Rycerska, Sąsiedzka, Składowa, Skautów, ks. Zdzisława Sobierajskiego, Sosnowa, Szarych Szeregów, Bolesława Śmiałego, Świerkowa, Topolowa, Towarowa, Warneńczyka, Witosa, Wierzbowa, Wrzosowa, Zawadzkiego, Zawiszy Czarnego, Ziemowita, Zielona, ZWM, Zubrzyckiego, Zuchów, Zygmunta Augusta, Zygmunta Starego, Żeromskiego.

Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje plac zabaw dla dzieci BARTEZ przy ul. Jana Malińskiego oraz tereny rekreacyjne dla mieszkańców "Żyj bliżej natury", gdzie dochodzi do grupowania się osób, spożywania alkoholu, niszczenia mienia, zakłócania ładu i porządku publicznego, nieobyczjnych wybryków oraz zakłócania spoczynku nocnego mieszkańcom pobliskich posesji. Do w/wymienionych zachowań dochodzi w godzinach wieczorowo-nocnych. Celem działań jest ograniczenie występowania w/wymienionych zjawisk poprzez częstsze kontrole Policji i Straży Miejskiej. Instytucje wspomagające realizacje planu to Straż Miejska w Ostrzeszowie

 

Dzielnica nr 4 - starszy sierżant Agnieszka Szołdra
nr do kontaktu (0-62) 732 42 41, 516-953-171,

e-mail: dzielnicowy.ostrzeszow4@po.policja.gov.pl

Miasto Ostrzeszów, ulice: Al. Wolności (17-34), Al. Wojska Polskiego (24-68), Boczna, Bohaterów Monte Casiono, Daszyńskiego (21-31), Gen. Sikorskiego (20-78), Jana Pawła II, Kąpielowa, Nowa, Różana, Kamienna, Wodna, Stodolna, Kwiatowa, Sportowa, Wieluńska, Słoneczna, Św. Mikołaja (18-110), Księżycowa, Krańcowa, Lazurowa, Ładna, Łąkowa, Dworcowa, Ceglarska, Grabowska, Warszawska, Mikorska, Mostowa, Pogodna, Podgórna, Podmiejska, Przełajowa, Przemysłowa, Stara Droga, T. Kościuszki (12-58), Młyńska, Skryta, Wiejska
 
Plan działań priorytetowych dzielnicowej obejmuje teren targowiska miejskiego w Ostrzeszowie przy ul. Łąkowej, na obszarze którego w każdy czwartek i sobotę odbywa się handel różnego rodzaju artykułami. W tych dniach nasilony jest ruch pojazdów w obrębie targowiska, a także zwiększa się liczba osób przebywających na jego terenie co sprzyja zjawisku kradzieży mienia. Ponadto dochodzi również do handlu artykułami niezdozwolonymi, popełnianiem wykroczeń w ruchu drogowym oraz zaśmiecania. W pozostałe dni w godzinach wieczornych na placu w rejonach parkingów gromadzą się osoby spożywające alkohol. Celem działań jest wyeliminowanie powyższych zjawisk poprzez częstsze kontrole policji, a także stosowanie represji w postaci mandatów karnych w stosunku do osób popełniających wykroczenia. Instytucje wspomagające realizacje planu to Straż Miejska w Ostrzeszowie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy Lekarz Weterynarii.

 

Dzielnica nr 5 - starszy sierżant Krzysztof Kosmala
nr do kontaktu (0-62) 732 42 41, 786-936-418,

e-mail: dzielnicowy.ostrzeszow5@po.policja.gov.pl

Gmina Ostrzeszów - miejscowości: Turze, Kochłowy, Rogaszyce, Olszyna, Rojów, Myje, Potaśnia, Zajączki, Rejmanka, Pustkowie Północ, Pustkowie Południe
Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje Sklep Spożywczy w miejscowości Myje, gdzie w godzinach popołudniowo-wieczornych gromadzi się młodzież. We wskazanym miejscu dochodzi m. in. do spożywania alkoholu, aktów wandalizmu oraz zaśmiecania terenu. Celem działań jest zwiększenie kontroli Policji oraz Straży Miejskiej w celu ograniczenia niepożądanego zjawiska. Instytucje wspomagające realizacje planu to Straż Miejska w Ostrzeszowie

 

Dzielnica nr 6 – aspirant sztabowy Przemysław Potyrała
nr do kontaktu (0-62) 732 42 41, 786-936-416,

e-mail: dzielnicowy.ostrzeszow6@po.policja.gov.pl

Gmina Ostrzeszów - miejscowości: Szklarka Myślniewska, Szklarka Przygodzicka, Jesiona, Kotowskie, Kuźniki,Bledzianów, Kozły, Niedźwiedź, Marydół, Korpysy, Siedlików
Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje bezpieczeństwo w ruchu drogowym na terenie miejscowości Niedźwiedź, Marydół, Kotowskie, Siedlików z uwagi na zaistniałe w roku 2017 wypadki drogowe, w tym ze skutkiem śmiertelnym. Wg analizy główną przyczyną zdarzeń jest nadmierna prędkość oraz niedostosowanie jej do warunków panujących na drodze. Celem działań jest zwiększenie kontroli funkcjonariuszy z Wydziału Ruchu Drogowego w miejscowościach, gdzie dochodziło do zdarzeń drogowych

 

Rewir Dzielnicowych Gminy w Kobylej Górze

 

Dzielnica nr 1 - starszy aspirant Marcin Jastrzębski
nr do kontaktu (0-62) 732 43 40, 516-953-195,

e-mail: dzielnicowy.kobylagora1@po.policja.gov.pl

miejscowości: Kobyla Góra - ulice: 1 Maja, 21 Stycznia, 3 Maja, Biwakowa, Bohaterów Warszawy, Cicha, Droga ks. Vincentego Rudy, Złota, Garncarska, Generała Andersa, Marcinkowa, Harcerska, Kazimierza Pułaskiego, Kazimierza Tetmajera, Krótka, ks. Jana Markula, Lawendowa, Leśna, Letnia, Marii Konopnickiej, Miętowa, Namiotowa, Obozowa, Obrońców Westerplatte, Ogrodowa, Osiedle Zalesie, Plac Wiosny Ludów, Plac Wolności, Pocztowa, Polna, Poprzeczna, Powstańców Wielkopolskich, Spokojna, Stanisława Thiela, Strumykowa, Słoneczna, Tadeusza Kościuszki, Tomasza Sikorskiego, Widokowa, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Władysława Orkana, Zuchowska,
Ligota, Ignaców, Mostki, Bierzów, Onufry, Lipnik, Wesoła, Pustki, Trzy Kamienie, Jawor

Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje rejon Zalewu Blewązka w Kobylej Górze oraz przylegającej do niego dyskoteki EPOKA. W rejonie dyskoteki dochodzi do zakłóceń ładu i porządku publicznego, spożywania alkoholu, nieobyczajnych wybryków oraz zaśmiecania, a także parkowania pojazdami na obszarach leśnych objętych zakazem wjazdu. Zdiagnozowanym problemem związanym z wymienioną dyskoteką jest również przestępczość narkotykowa. Celem działań jest ograniczenie ilości wprowadzonych do sprzedaży narkotyków oraz zwiększenie ujawniania wykroczeń społecznie uciążliwych, a także z zakresu szkodnictwa leśnego w rejonie zalewu i przyległej do niego dyskoteki EPOKA

 

 

Dzielnica nr 2 - młodszy aspirant Patryk Fornal (pełniący obowiązki dzielnicowego)
nr do kontaktu (0-62) 732 43 40, 786-936-420,

e-mail: dzielnicowy.kobylagora2@po.policja.gov.pl

Gmina Kobyla Góra - miejscowości: Myślniew, Kuźnica Myślniewska, Zmyślona Ligocka, Rybin, Frużów, Mąkoszyce, Pisarzowice, Bałdowice, Marcinki, Zmyślona Parzynowska, Parzynów

Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje rejon Góry Krzyża w miejscowości Zmyślona Parzynowska, gdzie w różnych godzinach dochodzi do niszczenia podłoża poprzez wjeżdżanie na górę quadami oraz motocyklami crossowymi oraz niestosowanie się kierujących do znaku ruchu. Podmiotami współpracującymi są Straż Leśna w Sycowie oraz opiekun góry ksiądz Marcin Wiśniewski. Celem działań jest ograniczenie poruszania się pojazdów w obrębie Góry Krzyża oraz na terenach leśnych poprzez częstsze kontrole Policji oraz Straży Leśnej

 

 

Rewir Dzielnicowych Komisariatu Policji w Grabowie nad Prosną

 

Dzielnicanr 1 – sierżant sztabowy Romana Kaczmarek-Stasiak
nr do kontaktu (0-62) 732 43 30, 786-936-424,

e-mail: dzielnicowy.grabow1@po.policja.gov.pl

Miasto Grabów nad Prosną, ulice: 11 Listopada, 15 Sierpnia, 21 Stycznia, 3 Maja, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Biegańskiego, Ciesielskiego, Cmentarna, dr. Wł. Godlewskiego, Dworcowa, Elizy Orzeszkowej, Fryderyka Chopina, gen. Wł. Sikorskiego, Grodzka, Henryka Sienkiewicza, Hugona Kołłątaja, Ignacego Paderewskiego, Juliusza Słowackiego, Kaliska, kard. M. Ledóchowskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, Kępińska, Klasztorna, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, Marii Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Młyńska, Ostrowska, Ostrzeszowska, Parkowa, Piotra Skargi, Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Rynek, Władysława Jagiełły, Powstańców Warszawy Przemysłowa, Rataja, Rybacka, Stanisława Staszica, Tadeusza Kościuszki, Wincentego Witosa, Wodna, Władysława Reymonta, Łączna, Łąkowa

Plan działań priorytetowych dzielnicowej obejmuje teren punktu gastronomicznego "KOGUCIK" ul. Kolejowa w Grabowie nad Prosną, gdzie w porze wieczorowej miejscowa młodzież dopuszcza się różnego rodzaju wykroczeń w tym spożywania alkoholu, dewastacji oraz zakłócania porządku publicznego. Osoby i instytucje wspomagające realizacje planu to Burmistrz Miasta i Gminy oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Dzielnica nr 2 - dzielnicowy starszy sierżant Adam Juszczak
nr do kontaktu (0-62) 732 43 30, 786-936-421,

e-mail: dzielnicowy.grabow2@po.policja.gov.pl

Gmina Grabów nad Prosną: Bobrowniki,Bukownica, Chlewo, Dębicze, Giżyce, Grabów-Pustkowie,Grabów-Wójtostwo, Kopeć, Książenice, Kuźnica Bobrowska,Marszałki, Palaty, Siekierzyn, Skrzynki, Smolniki, Zawady

Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje rejon sklepu spożywczo – przemysłowego w miejscowości Bukownica (centrum wioski), gdzie popełnianie są różnego rodzaju wykroczenia m. in. polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecaniu. Instytucje i osoby wspomagające realizacje założeń zawartych w planie to Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Sołtys wsi Bukownica, a także właściciel wskazanego obiektu

 

 

Dzielnicanr 3 – aspirant Radosław Nowak
nr do kontaktu (0-62) 732 43 30, 516-953-252,

e-mail: dzielnicowy.doruchow3@po.policja.gov.pl

Gmina Doruchów: Doruchów (Doruchów I i Doruchów II), Godziętowy, Plugawice,Przytocznica, Skarydzew, Tokarzew, Torzeniec. Miejscowości w gminieStara Kuźnica (Stara Kuźnica I i Stara Kuźnica II) Wrzosy,Zalesie, Pieczyska, Oświęcim, Tonia, Gruszów, Mieleszówka,Morawin, Wygoda Plugawska, Wygoda Tokarska, Rudniczysko, Torzeniec,PGR
 
Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje rejon sklepu spożywczego, który znajduje się w budynku dworca PKS w Doruchowie przy ulicy Kaliskiej, gdzie popełniane są różnego rodzaju wykroczenia, przede wszystkim spożywanie alkoholu w miejscu publicznym i zaśmiecanie wskazanego budynku. Osoby i instytucje współpracujące w realizacji planu to właściciel wskazanego sklepu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
 
 

Dzielnica nr 4 - sierżant sztabowy Maciej Mydlak
nr do kontaktu (0-62) 732 43 30, 786-936-423,

e-mail: dzielnicowy.kraszewice4@po.policja.gov.pl

Gmina Kraszewice: Głuszyna, Jaźwiny, Jelenie (miejscowości podzielona na dwasołectwa), Kraszewice (Kraszewice-A dwa sołectwa orazKraszewice-B), Kuźnica Grabowska, Mączniki, Racławice, Renta

Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje rejon sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach przy ul. Wieluńskiej, gdzie młodzież popełnia różnego rodzaju wykroczenia, w tym dewastację mienia, spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym, zakłócania spoczynku nocnego. Instytucje współpracujące w realizacji planu to Szkoła Podstawowa w Kraszewicach, Urząd Gminy Kraszewice, OSP Kraszewice

 

Dzielnica nr 5 – sierżant sztabowy Grzegorz Ditfeld 
nr do kontaktu (0-62) 732 43 30, 516-953-226

e-mail: dzielnicowy.czajkow5@po.policja.gov.pl

Gmina Czajków: SołectwaCzajków, Klon, Michałów, Mielcuchy (sołectwa: Mielcuchy iMielcuchy I), Muchy, Salomony (sołectwa: Salomony I i Salomony II),Osady Bolki, Kędzie, Niedźwiedzie, Załomyskie, Kolonie Dziwińskie, Kopna, Zadki, Przysiółki Lemisze, Studziańskie

Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje teren miejscowości Czajków, na którym młodzież, a także mieszkańcy gminy popełniają wykroczenia drogowe polegające na prowadzeniu różnego rodzaju pojazdów mechanicznych nie mając do tego uprawnień. Instytucja wspomagająca realizację planu to Szkoła Podstawowa w Czajkowie

 

Dzielnica nr 6 - starszy sierżant Mariusz Przybył
nr do kontaktu (0-62) 732 43 30, 786-936-422,

e-mail: dzielnicowy.mikstat6@po.policja.gov.pl

Miasto Mikstat, ulice: Brzozowa,Chopina, Cicha, Cmentara, Estkowskiego, Gabriela Narutowicza,Grabowska, Janusza, Korczaka, Jęczmienna, Kaliska, KardynałaWyszyńskiego, Kombatantów, Kościelna, Kościuszki, Krakowska,Kwiatowa, Kłosowa, Macieja Rataja, Matejki, Mickiewicza, Młyńska,Odolanowska, Ogrodowa, Okrężna, Osiedle Bielany, Podgórna, Polna,Powstańców Wlkp., Południowa, Przesmyk,Rolna,Różana, Rynek, Skryta, Sportowa, Stanisława Mikołajczyka, StaraDroga, św. Rocha, Słowackiego, Torfowa, Wincentego Witosa,Wrocławska, Zakole, Łąkowa

Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje rejon ul. Skrytej w Mikstacie, gdzie popełniane są różnego rodzaju wykroczenia, w tym spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym oraz zaśmiecanie w/w rejonu, jak również rejonu przy markecie Lewiatan. Wykroczeń tych dopuszczają się głównie obywatele narodowości ukraińskiej i innych. Instytucje współpracujące w realizacji planu to Urząd Miasta i Gminy Mikstat, Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Dzielnica nr 7 – sierżant sztabowy Patryk Binczyk
nr do kontaktu (0-62) 732 43 30, 516-953-211

e-mail: dzielnicowy.mikstat7@po.policja.gov.pl

Gmina Mikstat - miejscowości: Mikstat-Pustkowie, Przedborów, Kotłów, Komorów, BiskupiceZabaryczne, Kaliszkowice Kaliskie, Kaliszkowice Ołobockie 

Plan działań priorytetowych dzielnicowego obejmuje rejon placu przy OSP w miejscowości Biskupice Zabaryczne, gdzie grupująca się zwłaszcza w porze popołudniowej i wieczornej młodzież popełnia różnego rodzaju wykroczenia, w tym spożywanie alkoholu oraz zakłócanie spokoju i spoczynku nocnego. Podmioty współpracujące w realizacji planu to przede wszystkim Szkoła Podstawowa w miejscowości Biskupice Zabaryczne