Realizacje wniosków z debaty

Realizacja postulatów z debaty społecznej z dnia 21.11.2013r.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie w dniu 21 listopada 2013 roku zorganizowała debatę społeczną pod hasłem "DECYDUJEMY WSPÓLNIE". Podczas spotkania mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego poruszyli następujące zagadnienia, które przedstawiamy w poniższej tabeli:

 

 

L.P.

 

 

ZAGADNIENIA

 

 

SPOSóB REALIZACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJÊ ORAZ TERMIN REALIZACJI

 

 

STAN REALIZACJI

1

Droga W-449 w miejscowości Rojów i Bukownica – brak chodnika

Pismo do Marszałka Województwa

podinsp. Robert Froń

(06.12.2013r.)

W dniu 6.12.2013r. Opracowano i przesłano na ręce Marszałka Województwa pismo z wnioskiem o realizacji postulatu mieszkańców.

 

W odpowiedzi z dnia 13.01.2014r.:

budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi W-449 (Bukownica oraz Rojów-Ostrzeszów)

w ramach II edycji programu "Likwidacja zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich" w roku 2014 w miejscowości Bukownica zaplanowane jest rozpoczęcie budowy ścieżki pieszo-rowerowej.

Budowa ścieżki na odcinku Rojów – Ostrzeszów możliwa będzie dopiero po wprowadzeniu ww. programu do prognoz finansowych.

2

Remont podziemnego przejścia pod drogą K-11 z ul. 21-Stycznia do osiedla Grunwaldzkiego, skierowanie patroli Policji w miejsca zagrożone

Odpowiedzi w tej kwestii udzielił Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

Mariusz Witek

skierowanie patroli Policji w miejsca zagrożone

  • Policjanci w ramach zadań służbowych codziennie patrolują teren przylegający do przejścia pod drogą krajową nr 11.

 

Zadania realizowane są na bieżąco.

3

Sygnalizacja oświetlenia na skrzyżowaniu dróg K11 i ul. Kościuszki w Ostrzeszowie – wniosek o całodobowe działanie sygnalizacji świetlnej

Pismo do GDDKiA

Oddział w Kępnie

podinsp.

Robert Froń (06.12.2013)

W dniu 6.12.2013 roku opracowano i przesłano na ręce Dyrektora GDDKiA w Poznaniu pismo z wnioskiem o realizację postulatu mieszkańców

 

W odpowiedzi z dnia 07.02.2014r.

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 11 z drogą W-449 (ul. Kościuszki)

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział w Poznaniu wprowadzi zmianę harmonogramu pracy sygnalizacji rozszerzającą pracę w trybie "kolorowym" do całej doby. Planowane jest również przywrócenie pracy sygnalizacji w akomodacji.

4

Budowa chodnika przy ul. Kościuszki (tzw. ,,Budy")

Odpowiedzi udzielił Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrzeszowie;

Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

Odpowiedź została udzielona uczestnikom podczas debaty społecznej w dniu 21.11.2013r.

5

Budowa lewoskrętów w ul. Piastowskiej przed skrzyżowaniem z K11

Pismo do GDDKiA

Oddział w Kępnie

podinsp.

Robert Froń 06.12.2013

W dniu 6.12.2013 roku opracowano i przesłano na ręce Dyrektora GDDKiA w Poznaniu pismo z wnioskiem o realizację postulatu mieszkańców.

 

W odpowiedzi z dnia 07.02.2014r.

Skrzyżowanie drogi krajowej nr 11 z drogą wojewódzką nr 444 (ul. Piastowska)

  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad- Oddział w Poznaniu wprowadzi zmianę harmonogramu pracy sygnalizacji rozszerzającą pracę w trybie "kolorowym" do całej doby. Planowane jest również przywrócenie pracy sygnalizacji w akomodacji w celu optymalnego wykorzystania przepustowości skrzyżowania. Ponadto zostanie wprowadzona zmiana programu sterowania obsługę wlotów podporządkowanych w osobnych fazach, co wykluczy przypadki blokowania przejazdów na wprost. GDDKiA nie planuje przebudowy wskazanego skrzyżowania.

6

Monitoring w mieście

Pismo do Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrzeszowie

mł. insp. Dariusz Bieniek

06.12.2013

W dniu 3.12.2013 roku opracowano i przesłano na ręce Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrzeszowie wniosek o rozbudowę istniejącego na terenie miasta monitoringu.

 

Brak odpowiedzi

7

Kontrola prędkości na drodze K11 na odcinku od skrzyżowania z ul. Zamkową do ul. Piastowskiej

Powołanie komisji w celu ustalenia możliwości wyznaczenia do kontroli drogowej i zmiany oznakowania

podinsp.

Robert Froń

15.12.2013

W dniu 6.12.2013 roku opracowano i przesłano na ręce Dyrektora GDDKiA w Poznaniu pismo z wnioskiem o realizację postulatu mieszkańców.

 

W odpowiedzi z dnia 07.02.2014r.

  • Wydział Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego wspólnie z Zarządem Ruchu w okresie wiosennym przedmiotowej kwestii dokona kontroli wskazanego odcinka, celem wyznaczenia miejsc do kontroli pojazdów, umożliwiających kontrolę obu kierunków ruchu – dokładne lokalizacje i parametry miejsc kontroli tym samym przeprowadzą analizę obowiązujących limitów prędkości i lokalizacji przejść dla osób pieszych

8

Możliwość przywrócenia zlikwidowanych Rewirów Dzielnicowych KP w Grabowie nad Prosną

Analiza zasadności funkcjonowania posterunków w oparciu o stan bezpieczeństwa na podległym terenie

podkom. Wiesław Kolasiński

15.12.2013

Sporządzono analizę stanu bezpieczeństwa za lata 2005/2006 (przed zmianami) 2008/2009 (po zmianach). Stwierdzono większą efektywność służby policjantów po dokonanych zmianach oraz spadek poziomu przestępczości w 7 podstawowych kategoriach.

Odstąpiono od realizacji wniosku.