Realizacje wniosków z debaty

Realizacja postulatów z debaty społecznej z dnia 11.09.2014r.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie w dniu 11 września 2014 roku zorganizowała debatę społeczną pod hasłem "DECYDUJEMY WSPÓLNIE". Podczas spotkania mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego poruszyli następujące zagadnienia, które przedstawiamy w poniższej tabeli:

L.P.

ZAGADNIENIA

SPOSóB REALIZACJI

STAN REALIZACJI

 

1.

Usuwanie starych drzew oraz zarośli w rejonie skrzyżowań zasłaniających widoczność

Pismo do:

- Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrzeszowie (wysłane w dniu 03.10.2014r.)

- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg w Ostrowie Wlkp. (wysłane w dniu 03.10.2014r.)

W odpowiedzi:

Burmistrz Miasta i Gminy
w Ostrzeszowie z dnia 10.10.2014r.
:

  • w drodze przetargu jest wybrana firma, która zajmuje się zielenią na terenie miasta i gminy, która na bieżąco dokonuje korekcji. Ponadto dwa razy w roku jest koszona trawa przy poboczach drogi, także wycinane są suche drzewa i zarośla, które wychodzą na jezdnię drogi.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg w Ostrowie Wlkp. z dnia 08.10.2014r.:

  • dokonano oględzin drzew i krzewów w obrębie ul. Grabowskiej w Ostrzeszowie droga W-449 Syców – Błaszki i na chwilę obecną brak przesłanek do wycinki z uwagi na dobry stan zdrowotny

2

Zastosowanie rozwiązań w infrastrukturze drogowej ul. Zamkowa w Ostrzeszowie mających na celu spowolnienie ruchu pojazdów poprzez np. zastosowanie progów zwalniających

Pismo do:

- Starosta Ostrzeszowski (wysłane w dniu 03.10.2014r.)

W odpowiedzi:

Starosta Ostrzeszowski z dnia 30.10.2014r.:

  • w odniesieniu do wniosku dot. rozwiązań w infrastrukturze drogowej: wykonano przejście dla pieszych umożliwiające bezpieczne dojście do marketów "Biedronka" i "Media-Expert". W pobliżu szkoły muzycznej wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h. Skrócono pasy postojowe w okolicy bloku nr 25 i marketu "Biedronka" w celu powiększenia trójkąta widoczności dla kierowców włączających się do ruchu na ul. Zamkowej z terenu osiedla Zamkowego i parkingu przyległego do marketu "Biedronka". W odniesieniu do propozycji zamontowania progów zwalniających, to nie zezwalają na to przepisy oraz kategoria drogi klasa "Z" – zbiorcza. Także na szerokość ul. Zamkowej nie ma możliwości zastosowania szykan wymuszających spowolnienie ruchu, takie rozwiązanie spowoduje kolejne ograniczenie długości pasów postojowych, co wpłynie na zmniejszenie ilości miejsc postojowych. Na postawie poczynionych obserwacji wynika, że największe niebezpieczeństwo z przekraczaniem prędkości przez kierujących występuje na odcinku pomiędzy budynkiem Prokuratury wzdłuż osiedla Zamkowego, aż do marketu "Biedronka". Z uwagi na powyższe Komisja ds. Zarządzania Ruchem na Drogach przy Staroście Ostrzeszowskim proponuje wprowadzenie na ul. Zamkowej przy przejściu dla pieszych usytuowanym przy budynku osiedla Zamkowego nr 25 (gdzie znajdują się biura Spółdzielni Mieszkaniowo-Lokatorsko-Własnościowej) radarowego pomiaru prędkości wraz z sygnalizacją świetlną. Rozwiązanie takie może być zastosowane po ujęciu tego zadania w budżecie powiatu z uwagi na duży koszt jak i na potrzebę wykonania stosownych projektów i uzyskania wymaganych zezwoleń. Jednocześnie Komisja przypomina, że traktowanie ul. Zamkowej (droga klasy Z) jako ulicy osiedlowej jest nieuzasadnione, ponieważ stosuje się do niej inne przepisy szczegółowe.

3.

Wybudowanie na ul. Piastowskiej w Ostrzeszowie przejścia dla osób pieszych wiodących do sklepu "Polo-Market"

Pismo do:

- Starosta Ostrzeszowski (wysłane w dniu 03.10.2014r.)

W odpowiedzi:

Starosta Ostrzeszowski z dnia 30.10.2014r.:

  • wniosek dot.wykonania przejścia dla pieszych na ul. Piastowskiej w okolicy "Polo-Market" Komisja ds. Zarządzania Ruchem na Drogach przy Staroście Ostrzeszowskim opiniuje pozytywnie. Jednocześnie proponuje się lokalizację tego przejścia za wyjazdem z parkingu "Polo-Market" na wysokości posesji nr 1. Będzie się to wiązało z wyłączeniem kilku miejsc parkingowych po stronie parku miejskiego. Konieczne będzie opracowanie projektu stałej organizacji ruchu mającego na celu wykonanie ww. przejścia dla pieszych, w których należy uwzględnić trwałe wydzielenie przestrzeni w miejscu istniejących stanowisk parkingowych w celu zapewnienia dostępu do przejścia dla pieszych z chodnika przy parku i będzie wymagało obniżenia krawężników po obu stronach jezdni, jak również ustawienia znaków pionowych, wymalowania znaków poziomych P-10.

4.

Zastosowanie na przejściu dla osób pieszych droga krajowa K-11 (Ostrzeszów Os. Piastów i Os. Zamkowe) systemu sygnalizacji świetlnej z radarowym pomiarem prędkości

Pismo do:

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (wysłane w dniu 03.10.2014r.)

W odpowiedzi:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu z dnia 20.11.2014r.:

  • nie stosujemy na drogach krajowych rozwiązań typu sygnalizacja świetlna z radarowym wskaźnikiem prędkości. Z uwagi na zbyt wiele kontrowersyjnych ocen takiego rozwiązania w sytuacjach dużych natężeń ruchu nie jesteśmy zwolennikami takiego sposobu nadzorowania prędkości pojazdów. Ze swojej strony rekomendowalibyśmy ustawienie tam fotoradaru, gdyż z opisu Komendanta Powiatowego Policji w Ostrzeszowie wynika, iż miejsce to spełnia wszelkie przesłanki do jego ustawienia przez ITD, bądź objęcie osłoną foto-radarową całego odcinka dk11 pomiędzy skrzyżowaniami od ul. Piastowskiej do ul. Cichej przez Straż Miejską. Ponadto informujemy, że zgodnie z ustaleniami z władzami samorządowymi planowana jest budowa azylu na przejściu dla pieszych z jednoczesnym ograniczeniem ruchu na zjeździe. Zadanie to zostało umieszczone w ogólnopolskim Programie Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych na drogach krajowych i w chwili obecnej oczekujemy na przyznanie środków finansowych na realizację tego zadania.

5.

Wniosek o nie wyłączanie oświetlenia ulicznego w godzinach nocnych w Kobylej Górze

Wniosek złożony na debacie społecznej w dniu 11.09.2014r.

W odpowiedzi:

Urząd Gminy w Kobylej Górze z dnia 17.12.2014r.:

- od dnia 20 grudnia 2014r. na terenie gminy Kobyla Góra zostanie zlikwidowana przerwa nocna w oświetleniu ulicznym i drogowym