Realizacje wniosków z debaty

Realizacja postulatów z debaty społecznej z dnia 22.09.2016r.

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie w dniu 22 września 2016 roku zorganizowała debatę społeczną pod hasłem "DECYDUJEMY WSPÓLNIE". Podczas spotkania mieszkańcy powiatu ostrzeszowskiego poruszyli następujące zagadnienia, które przedstawiamy w poniższej tabeli:

 

L.P.

ZAGADNIENIA

SPOSÓB REALIZACJI

STAN REALIZACJI

 

1

Brak ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej K11 łączącej miejscowości Ostrzeszów i Niedźwiedź,

Pismo do:
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (wysłane w dniu 07.10.2016r.)

 

W odpowiedzi:

2

Utrudniony wjazd na skrzyżowaniu przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu – postulat o możliwość zainstalowanie sygnalizacji świetlnej,

Pismo do:
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (wysłane w dniu 07.10.2016r.)

W odpowiedzi:

3

Zagrożenie dla osób niewidomych i słabo widzących, korzystających z przejścia dla osób pieszych, na którym brak sygnalizacji dźwiękowej,

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

W odpowiedzi:

Odpowiedzi udzielił ówczesny Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek

4

Zwiększenie patroli policyjnych w miejscowości Kobyla Góra oraz częstsze legitymowanie młodzieży,

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

W odpowiedzi:

Odpowiedzi udzielił ówczesny Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek

 

5

Źle oznakowane skrzyżowanie w rejonie kościoła w Kobylej Górze

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

W odpowiedzi:

Wprowadzona zmiana organizacji ruchu została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję ds. Zarządzania Ruchem na drogach przy Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie. Wprowadzona organizacja porządkuje oznakowanie w rejonie skrzyżowania, które w dotychczasowej nieprawidłowej formie stwarzało zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

6

Brak ciągu pieszego droga nr W-450 miejscowości: Doruchów-Torzeniec w kierunku miejscowości Zalesie

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

W odpowiedzi:

- odpowiedzi udzielił Starosta Powiatu Ostrzeszowskiego Lech Janicki

7

Wzmożony ruch pojazdów na wiadukcie w ciągu ul. Lazurowej w Ostrzeszowie i przekraczanie dopuszczalnego tonażu samochodów ciężarowych,

 

W odpowiedzi:

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej:
- odpowiedzi udzielił ówczesny Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek.

We wskazane miejsce będą kierowane patrole policyjne Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie

 

8

Egzekwowanie ograniczenia prędkości na drodze wojewódzkiej W-449 (kierunek Cło) oraz braku ścieżki pieszo-rowerowej,

Pismo do:
- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg w Ostrowie Wlkp. (wysłane w dniu 07.10.2016r.)

 

- Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

W odpowiedzi:


 


 

- w zakresie egzekwowania ograniczenia prędkości przez kierujących pojazdami we wskazane miejsce będą kierowane patrole policyjne Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie

 

9

Sugestia w kierunku możliwości montażu czasomierzy na sygnalizacji świetlnej w obrębie dwóch skrzyżowań w Ostrzeszowie,

Pismo do:
- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu (wysłane w dniu 07.10.2016r.)

- Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Dróg w Ostrowie Wlkp. (wysłane w dniu 07.10.2016r.)

W odpowiedzi:

10

Miejsca, które stwarzają poczucie zagrożenia mieszkańcom oraz nie są bezpieczne, tj. droga wojewódzka W-444, plac Malińskiego, las przy Przedszkolu nr 6, ulica Cicha – wniosek o zwiększenie patroli policyjnych we wskazanych miejscach,

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

W odpowiedzi:

- odpowiedzi udzielił ówczesny Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek.

- we wskazane miejsce będą kierowane patrole policyjne

11

Sugestia o zwiększenie nadzoru nad osobami zmniejszającymi poczucie bezpieczeństwa wśród społeczeństwa,

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

W odpowiedzi:

- odpowiedzi udzielił ówczesny Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek.

 

12

Stosowanie pouczeń przez policjantów wobec rowerzystów poruszających się po chodnikach.

Odpowiedzi udzielono bezpośrednio podczas debaty społecznej

W odpowiedzi:

- odpowiedzi udzielił ówczesny Komendant Powiatowy Policji w Ostrzeszowie insp. Dariusz Bieniek.

Poinformował w jakich przypadkach rowerzysta może korzystać z chodnika zgodnie z Ustawą o Ruchu Drogowym.