Struktura Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie - KPP Ostrzeszów

Struktura Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie

Naczelnik Wydziału Kryminalnego:

p.o. aspirant sztabowy Adam JAŃCZAK tel. (0-62) 732-42-71

Zastępca Naczelnika  Wydziału Kryminalnego:  

komisarz Bernadeta MAURY tel. (0-62) 732 42 72

  • Zespół Operacyjno – Rozpoznawczy 
  • Zespół Dochodzeniowo – Śledczy
  • Zespół d/w z Przestępczością Gospodarczą
  • Zespół Techników  Kryminalistyki   

 

Naczelnik Wydziału Prewencji:

komisarz Jacek Garncarek  tel. (0-62) 732 42 21

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji:  

komisarz Jarosław HYŁKA tel. (0-62) 732 42 22   

  • Zespół do spraw wykroczeń
  • Zespół Patrolowo- Interwencyjny
  • Zespół ds. Nieletnich i Patologii (nieetatowy)
  • Zespół Dyżurnych 

 

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego:

komisarz Radosław SZMAJ tel. (0-62) 732 42 61

Zespół Kontroli Ruchu Drogowego

 

Administrator Bezpieczeństwa Informatycznego:

Paweł Żyliński, tel. (0-62) 732-43-13