Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie - KPP Ostrzeszów

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie

63-500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 27

tel. 0-62 732 42 00, 997, fax. 0-62 732 42 15
e-mail: dyzurny.ostrzeszow@po.policja.gov.pl

/przyjęcia interesantów w każdy poniedziałek w godzinach: 15:30 - 17:30/