Posterunek Policji w Mikstacie - Posterunki - KPP Ostrzeszów

Posterunki

Posterunek Policji w Mikstacie

Posterunek Policji

ul. Słowackiego 6a

63-510 Mikstat

tel. 62 732-43-50 (Zespół Prewencji i Dzielnicowi)

tel. 62 732-43-52 (Asystent ds. Kryminalnych)

tel. kom. 506-212-614

 

Służba pełniona jest w systemie trzyzmianowym

Kierownik pełni dyżur w każdy poniedziałek i piątek w godz. 10:00-14:00

 

 

Kierownik Posterunku Policji w Mikstacie

aspirant sztabowy Mariusz Tomczak

tel. 62 732-43-51

 

 

Dzielnicowy Miasta Mikstat

starszy sierżant Mariusz Przybył

nr do kontaktu: 62 732 43 50, 786-936-422

e-mail: dzielnicowy.mikstat6@po.policja.gov.pl

 

Dzielnicowy Gminy Mikstat

starszy sierżant Patryk Binczyk

nr do kontaktu: 62 732 43 50, 516-953-211

e-mail: dzielnicowy.mikstat7@po.policja.gov.pl