Oznakuj swoją posesję - Komunikaty - KPP Ostrzeszów

Komunikaty

Oznakuj swoją posesję

Data publikacji 23.02.2017

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie apelują do mieszkańców powiatu o obowiązku oznaczenia posesji. Braki w oznakowaniu numerem oraz nieprawidłową nazwą ulic czy miejscowości, to najczęstsze przyczyny utrudnień w pracy służb ratowniczych. Apelujemy o właściwe oznakowanie domostw, posesji, gdyż znacznie Skróci to czas dotarcia służb ratunkowych do osób potrzebujących pomocy.

Ostrzeszowscy policjanci apelują do mieszkańców powiatu o zaopatrzenie posesji, domów w tabliczki z numerami porządkowymi, nazwą ulicy, placu albo miejscowości. Niestety bardzo często zdarza się tak, że wezwane służby ratunkowe na miejsce zdarzenia: Policja, Straż Pożarna czy Pogotowie Ratunkowe mają problem z odnalezieniem właściwego adresu osoby wzywającej pomocy. Tabliczka powinna być zamontowana w miejscu widocznym oraz nie może być zasłonięta przez gałęzie, liście, drzewo. Właściwe oznakowanie posesji skróci czas dotarcia służb ratunkowych do osób potrzebujących pomocy.

Jednocześnie informujemy, że brak utrzymania takiej tabliczki w należytym satnie jest wykroczniem wypełniającym zanmiona art. 64 § 1 kw - Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

W trosce o bezpieczeństwo Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie apeluje do mieszkańców o jak najszybsze usunięcie nieprawidłowości w tym zakresie. W najbliższym miesiącu dzielnicowi w ramach obchodu swoich rewirów, przeprowadzą kontrole oraz będą informować mieszkańców o właściwym oznakowaniu naszych domów. W przypadku ujawnienia braku właściwego oznakowania w terminie 30 dni zostanie przeprowadzona rekontrola. W przypadku nie zasotoswania się do wcześniejszych zaleceń zostanie wdrożona procedura postępowania mandatowego.