Za zachowanie psa odpowiada jego właściciel - Komunikaty - KPP Ostrzeszów

Komunikaty

Za zachowanie psa odpowiada jego właściciel

Data publikacji 08.03.2015

Przypominamy, że obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 kodeksu wykroczeń.Zgodnie z jego dyspozycją "Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250złotych albo karze nagany." Pamiętajmy również, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów popełnianych przez ludzi - np. chowanie nieodpowiedniej rasy psa w domu, nieprzestrzeganie szczepień, niewłaściwe warunki bytowe dla psa, nieodpowiednie jego trzymanie, brak szkoleń i dyscypliny.