Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Ogólnopolskie badanie liczby osób bezdomnych

W związku z ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie, Straży Miejskiej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Ostrzeszowie oraz Straży Ochrony Kolei kontrolowali pustostany, ogrody działkowe, dworce PKS i PKP oraz innych miejsca gromadzenia się osób bezdomnych.

W minioną środę (08.02.2017r.) na terenie całego kraju realizowana była akcja pod nazwą „liczenie osób bezdomnych”. Takie działania prowadzone były także na terenie powiatu ostrzeszowskiego. Przez cały dzień oraz w porze wieczorowo-nocnej służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny wspólnie z pracownikami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrzeszowie przeprowadzili kontrole pustostanów, ogrodów działkowych, dworca PKS i PKP oraz innych miejsc gromadzenia się osób bezdomnych. Podczas środowych działań powołane do tego zadania służby i instytucje nie ujawniły osób bezdomnych. Nie mniej jednak w związku z trwającym okresem zimowym policjanci w dalszym ciągu będą kontrolować miejsca, w których mogą przebywać takie osoby. Ogromną rolę w tym zakresie wykonują również dzielnicowi, którzy podczas obchodu swoich rewirów służbowych kontynuwać będą odwiedziny posesyjne u osób zamieszkujących samotnie oraz będących w trudnej sytuacji życiowej.

Jednocześnie apelujemy do mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego, aby nie pozostawali obojętni wobec osób przebywających na dworze, na klatkach schodowych, piwnicach i innych obiektach szczególnie niezamieszkałych. W przypadku ujawnienia takiej osoby kontaktujmy się z oficerem dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie - 997, a także można kontaktować się z instytucjami pomocowymi, tj. MGOPS, PCPR, lub Strażą Miejską.