Podsumowanie konkursu w ramach projektu „Dwie strony sieci”. - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Podsumowanie konkursu w ramach projektu „Dwie strony sieci”.

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie podsumowali konkurs zorganizowany dla dzieci i młodzieży w ramach projektu profilaktycznego pod nazwą „Dwie strony sieci”.

W minioną środę (05.04.2017r.) w sali OSP w Grabowie nad Prosną odbyło się oficjalne podsumowanie konkursu profilaktycznego w ramach projektu pod nazwą „Dwie strony sieci”. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych powiatu ostrzeszowskiego.

Projekt profilaktyczny „Dwie strony sieci” realizowany jest już od miesiąca października 2016r. i zakłada między innymi działania informacyjno-edukacyjne w obszarze cyberzagrożeń, które skierowane są zarówno do uczniów, pedagogów, psychologów oraz rodziców. W ramach projektu Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zorganizował konkurs, którego celem było przygotowanie prac plastycznych oraz spotu na temat profilaktyki w zakresie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz zapobiegania zagrożeniom występującym w internecie. Należy podkreślić, że konkurs odbywa się dwuetapowo. Na poziomie powiatowym do konkursu przystąpiły trzy placówki oświatowe, tj.: Szkoła Podstawowa w Grabowie nad Prosną, Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostrzeszowie oraz Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie. W konkursie wzięło udział 28 uczniów, którzy wykonali głównie prace plastyczne. W dniu 20 marca b.r. w budynku Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie odbyło się posiedzenie komisji, gdzie wyłoniono laureatów konkursu na etapie powiatowym:

Miejsce I – Nikola Kakapiec – uczennica klasy I Gimnazjum nr 1 w Ostrzeszowie

Miejsce II – Aleksandra Duszyńska – uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną

Miejsce III – Amelia Karolewska i Zuzana Kurek – uczennice VI klasy Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną.

Praca plastyczna laureatki I miejsca zostanie przekazana do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu celem uczestnictwa na etapie wojewódzkim.

Komisja również przyznała 3 nagrody oraz 3 wyróżnienia. Prace zostały wykonane przez:

  • Alicję Małolepszą – uczennicę VI klasy Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną

  • Wiktorię Bednarek i Natalię Łetkę – uczennice klasy VI Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną

  • Marcelinę Jurga, Paulinę Urbaniak i Jakuba Prudko – uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną.

Podczas uroczystości uczestnikom konkursu pogratulowano pomysłowości przy tworzeniu prac oraz wkładu jaki włożyli w ich przygotowanie.