Profilaktyka

Spotkania profilaktyczno-edukacyjne w ramach działań p.k. "Prędkość"

W miniony poniedziałek i wtorek w ramach działań pod kryptonimem "Prędkość" funkcjonariusze z Wydziału Prewencji ostrzeszowskiej komendy przeprowadzili spotkania profilaktyczno-edukacyjne z kandydatami na kierowców oraz z uczniami szkół ponadgimnazjalnych.

Realizując działania kontrolno-prewencyjne skierowane na eliminowanie negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego pod kryptonimem "Prędkość" w dniu 24 i 25 kwietnia br. funkcjonariusze z Wydziału Prewencji odbyli spotkania edukacyjno-profilaktyczne.

Zajęcia przeprowadzono m. in. w Ośrodku Szkolenia Kierowców oraz z uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Zaprezentowano materiały fimowe ukazujące przyczyny i skutki jazdy z nadmierną prędkością, ale także korzystania z telefonów komórkowych podczas jazdy czy nieostrożności uczestników ruchu drogowego, nie tylko kierujących pojazdami. 

Łącznie w trakcie działań przeprowadzono 8 spotkań, w których uczestniczyło 275 osób.