"Z rowerem za pan brat" - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

"Z rowerem za pan brat"

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie współorganizowali już II Wiosenny Rajd Rowerowy pod nazwą z "Z rowerem za pan brat". W rajdzie uczestniczyli uczniowie z czterech podstawówek z gminy Ostrzeszów.

W dniu 26.05.2017 r. w ramach realizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Ostrzeszowie programu prewenyjnego "Seniorzy i młodzież – dwa pokolenia jeden cel" odbył się II Wiosenny Rajd Rowerowy, pt. "Z rowerem za pan brat". W rajdzie udział wzięło 12 uczniów z czterech placówek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrzeszowie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie, Szkoły Podstawowej w Potaśni oraz Szkoły Podstawowej w Siedlikowie. Łącznie w rajdzie uczestniczyło 20 osób.

Rajd podzielony był na 2 etapy:

  • pierwszy etap odbył się podczas postoju na terenie Szkoły Podstawowej w Siedlikowie, gdzie uczestnicy drużynowo rozwiązywali test wiedzy z zaktresu ruchu drogowego

  • drugi etap odbył się w miejscowości Przedborów na placu „Pod dębem”, gdzie jeden zawodnik z każdej drużyny miał za zadanie pokonanie toru przeszkód.

Po zakończeniu drugiego etapu uczestników zaproszono na ognisko oraz wspólny posiłek. Uwieńczeniem rajdu było rozdanie przez Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrzeszowie Mariusza Witka oraz z-cy Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Ostrzeszowie asp. sztab. Mikołaja Grygowskiego statuetek i podziękowań dla przedstawicieli szkół oraz upominków dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia i ich opiekunów.

Po rozdaniu nagród uczestnicy wyruszyli w drogę powrotną, a zakończenie rajdu nastąpiło w miejscu startu, tj. na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Ostrzeszowie.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie składają podziękowania uczestnikom rajdu oraz ich opiekunom, a także instytucjom, które współorganizowały powyższe przedsięwzięcie, tj. Urzędowi Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, Stowarzyszeniu „Bezpieczny Powiat” w Ostrzeszowie, Nadleśnictwu Przedborów oraz ratownikowi medycznemu Tadeuszowi Szłapik za opiekę medyczną.