Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku

W minionym tygodniu na terenie ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego PASCHA w Przedborowie odbył się coroczny zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szklaku, w którym uczestniczyła również funkcjonariuszka ostrzeszowskiej komendy.

Jak co roku, na terenie ośrodka PASCHA w miejscowości Przedborów odbył się kilkudniowy zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku, w którym uczestniczyła młodzież o różnym stopniu niepełnosprawności. Uczestnicy podczas zlotu poprzez zabawę, wspólne działanie i pracę mieli możliwość zintegrowania się ze środowiskiem lokalnym, przeciwdziałając w ten sposób wykluczeniu społecznemu.

O przeprowadzenie zajęć z młodzieżą w dniu 31.05.2017 roku została również poproszona funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie mł. asp. Magdalena Hańdziuk, pełniąca funkcję profilaktyka społecznego. Zajęcia odbywały się w grupach, co dawało możliwość zarówno policjantce jak i młodzieży, porozmawiania na różne tematy związane z wykonywanym zawodem.

Każde spotkanie rozpoczynało się przedstawieniem zawodu policjanta oraz krótkim omówieniem tego, czym zajmują się policjanci z poszczególnych wydziałów ostrzeszowskiej komendy. Następnie zwrócono uwagę młodzieży jak ważne dla każdego z nas jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym i przestrzegania przepisów przez uczestników ruchu drogowego. Policjantka krótko wspomniała również o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego użytkowania internetu oraz o formach przestępstw internetowych, a co za tym idzie zachowywania się zgodnie z zasadami współżycia społecznego, a także poszanowania osób i mienia. Na zakończenie spotkania zaprezentowano młodzieży sprzęt typu PZ, który funkcjonariusze wykorzystują podczas zabezpieczeń imprez masowych, np. meczy piłkarskich.

Udział w tego typu spotkaniach, zarówno przedstawicieli instytucji jak i lokalnej społeczności, daje możliwość dostrzeżenia potrzeb ludzi niepełnosprawnych w otaczającym ich świecie.