"Kreci mnie bezpieczeństwo" na drodze - Profilaktyka - KPP Ostrzeszów

Profilaktyka

"Kreci mnie bezpieczeństwo" na drodze

Realizując zadania wynikające z projektu pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz w związku z tragicznymi w skutkach zdarzeniami drogowymi zaistniałymi na terenie powiatu ostrzeszowskiego, policjanci Wydziału Prewencji w dalszym ciągu inicjują i prowadzą pogadanki wśród lokalnej społeczności.

Skutki negatywnych zachowań uczestników ruchu drogowego mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo każdego z nas, dlatego też funkcjonariusze z Wydziału Prewencji z wykorzystaniem przygotowanej na potrzeby ostrzeszowskiej komendy prezentacji multimedialnej, organizują prelekcje między innymi w Ośrodkach Szkolenia Kierowców.

Wyeliminowanie złych nawyków podczas jazdy pojazdem, tj. rozmowa przez telefon komórkowy, pisanie smsów, nadmierna prędkość, brawura, nieostrożność, lekceważenie przepisów ruchu drogowego jest bardzo trudne. Często przyczyniają się one do wypadków drogowych, których nieodwracalnym skutkiem jest śmierć człowieka.

Pomimo surowych kar za jazdę na „podwójnym gazie” oraz zaostrzonych od dnia 01 czerwca 2017 roku przepisów dotyczących spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego, przepisy te są w dalszym ciągu lekceważone przez kierujących pojazdami.

Dbając zatem o bezpieczeństwo każdego uczestnika ruchu drogowego, apelujemy o przestrzeganie przepisów, co pozwoli na uniknięcie kary za popełnione wykroczenie lub przestępstwo.